Christelijke Basisschool De Brandaris

Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Brandaris

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer personeelsleden ziek zijn, proberen we de vervanging adequaat in te vullen om ervoor te zorgen dat we de kwaliteit van ons onderwijs kunnen blijven waarborgen.  Dit gebeurt op verschillende manieren:

  • Binnen de reguliere formatie hebben we al enige ruimte gecreëerd om ziektevervanging te kunnen opvangen;
  • Binnen Stichting Meer Primair werken we met een vervangerspool;
  • Aan een parttime-werkende collega wordt gevraagd tijdelijk extra te komen werken;
  • Aan collega's met ambulante taken wordt in beperkte mate gevraagd om lesgevende taken over te nemen; 
  • Als bovenstaande niet lukt kan een groep voor maximaal 1 dag in de week verdeeld worden over de andere groepen; 
  • Als bovenstaande niet lukt kan een groep ook een dag thuis moeten blijven.

In algemene zin werken wij samen met verschillende Pabo's om zodoende ook voldoende doorstroom van pas-afgestudeerde studenten te hebben binnen ons team. Hiermee doen we er alles aan om voldoende leerkrachten beschikbaar te hebben.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school zit samen met basisschool Klavertje vier en opvanglocatie Mirakels in hetzelfde gebouw. Wij zijn gezamenlijk Communityschool 'In de Breedte'.

Terug naar boven