Van Haersma Buma School

De Hoep 45 8622 XM Hommerts

Schoolfoto van Van Haersma Buma School

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In februari 2016 heeft onze school de tevredenheid van de leerlingen gepeild. De peiling is afgenomen in de groepen 6 t/m 8.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is voor ons erg belangrijk. Om te bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden is de mening van ouders voor ons van belang. Daarom nemen we eens per vier jaar een oudertevredenheidsonderzoek af. 

In maart 2020 heeft de school een oudertevredenheidsonderzoek gedaan met behulp van WMK, ParnasSys. Deze enquête zou een goed beeld moeten geven van de wijze waarop de ouders de school waarderen. Door de sluiting van de scholen (Corona) van 16 maart t/m 10 mei 2020 was de respons op het oudertevredenheidsonderzoek laag. Een nieuw oudertevredenheidsonderzoek zal afgenomen worden in het najaar van 2021.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven