Van Haersma Buma School

De Hoep 45 8622 XM Hommerts

  • Schoolfoto van Van Haersma Buma School
  • Schoolfoto van Van Haersma Buma School
  • Schoolfoto van Van Haersma Buma School
  • Schoolfoto van Van Haersma Buma School
  • Schoolfoto van Van Haersma Buma School

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van de Van Haersma Buma School. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Vertrouwen
  • Eigenaarschap
  • Verbinding
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmelding van uw kind

Wanneer u interesse heeft in onze school, nodigen we u van harte uit voor een kennismakingsgesprek met de directeur en een rondleiding in onze school! U kunt telefonisch een afspraak maken, maar u mag natuurlijk ook altijd binnenlopen. Tijdens het kennismakingsgesprek geven we u informatie over de Van Haersma Buma School. U krijgt een rondleiding door de school waardoor u een indruk krijgt van de sfeer en natuurlijk is er mogelijkheid tot het stellen van vragen. Als u heeft gekozen voor onze school, ontvangt u een informatiepakket en het inschrijfformulier.

In de leeftijd van 3 jaar wordt u al aangeraden om uw kind aan te melden. Dit mag ook al eerder! Op die manier kunnen we een prognose maken voor het te verwachten aantal leerlingen. Wanneer uw kind aangemeld is, maakt de leerkracht van groep 1 een afspraak voor een huisbezoek en plannen we in overleg met u vijf dagdelen in ter kennismaking voor uw kind. Zit uw kind net op school, dan zijn we benieuwd naar het welbevinden van uw zoon of dochter. We informeren elkaar informeel hoe het gaat. Het is natuurlijk altijd belangrijk contact te houden met de leerkrachten, maar vooral gedurende de eerste tijd van zo ’n nieuwe situatie.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
65
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sociale veiligheid

Uw kind gaat naar school om veel te leren. Wij zijn ervan overtuigd dat uw kind zich pas goed kan ontwikkelen als er een veilige sfeer op school is. Dat betekent dat we respectvol met elkaar omgaan. Wij houden rekening met de mogelijkheden van ieder kind. Kinderen mogen fouten maken en krijgen iedere dag een nieuwe kans. Wij leren onze leerlingen om zo ook met anderen om te gaan. Wij accepteren geen grensoverschrijdend gedrag. 

Fysieke veiligheid

Uiteraard doen wij er alles aan om de veiligheid van uw kind te waarborgen, maar natuurlijk kunnen wij ongelukjes niet altijd voorkomen. Voor die gevallen waar het mis gaat hebben wij een aantal leerkrachten die beschikken over het certificaat bedrijfshulpverlening. Elk jaar gaan zij op herhalingscursus. Ook bij grotere ongelukken, brand en andere calamiteiten zijn zij de eerste hulpverleners. Op elke school is er een draaiboek in geval van brand. Tevens worden in het kader van de veiligheid, de speeltoestellen regelmatig gecontroleerd.

Terug naar boven