Openbare daltonschool de Holterenk

Dorsmolen 1 7451 AW Holten

 • Met de fiets of kar een rondje om de school.
 • Samenwerken in de hal van de school. Groot en klein samen in ontwikkeling.
 • Spelen, ontdekken en leren in het groen.
 • Betekenisvol leren op de Holterenk
 • Aansluiten bij de betekeniswereld van onze jongste leerlingen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Opbrengsten van de enquête vanuit de groepen 6, 7 en 8 in het schooljaar 2019-2020

Het algemene rapportcijfer dat wij als school dit jaar hebben gekregen van de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 is t.o.v. het afgelopen jaar gedaald van een 8,2 naar een 7,9. Ondanks dat het cijfer is gedaald, zijn wij nog steeds tevreden en zullen dit zeker voort zetten. Wel streven wij er als school naar om minimaal een 8,0 te krijgen van onze leerlingen. Hierbij is het belangrijk dat wij goed luisteren naar wat er speelt en leeft onder de leerlingen. Hier gebruiken wij de klassenvergaderingen en de leerlingenraad voor.

Een overzicht van de opbrengsten van de leerling tevredenheids-enquête:

 • Hoe tevreden ben je over wat je leert op school, krijgt een 8,3 t.o.v. een 8,6 van vorig schooljaar;
 • Vind je de regels op school duidelijk, krijgt een 8,3 t.o.v. een 8,2 van vorig schooljaar;
 • Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester, krijgt een 8,5 t.o.v. een 8,9 van vorig schooljaar;
 • Vertelt je juf of meester je duidelijk of je iets goed of fout doet, krijgt een 8,2 t.o.v. een 7,9 van vorig schooljaar;
 • Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is, krijgt een 8,9 en is gelijk gebleven t.o.v. het afgelopen schooljaar;
 • Hoe vind je het op school/hoe graag ga je naar school, krijgt een 8,2 t.o.v. een 7,6 van vorig schooljaar en
 • Heb je een leuke klas t.o.v. heb je het naar je zin in de groep, krijgt een 7,2 t.o.v. een 7,3 van vorig schooljaar.     

Ondanks dat sommige opbrengsten iets terugvallen of gelijk blijven, zijn het mooie opbrengsten waarin we op de meeste onderdelen nog steeds kunnen blijven doorgroeien. De scores laten zien dat onze school in de ogen van onze leerlingen goed en prettig functioneert. Hier werken alle leerkrachten, leerlingen, ouders en andere betrokkenen die gekoppeld zijn aan onze school hard aan. Daar mogen we met z’n allen trots op zijn.

De score hieronder laat duidelijk een progressie zien in de groepen 6, 7 en 8. Afgelopen schooljaar hebben de huidige groepen 7 en 8 hier o.a. een actieplan op gemaakt n.a.v. de vorige enquête. Het is mooi om te zien dat dit onderdeel een compleet punt hoger scoort dan afgelopen schooljaar. Het doel om het samen weer net zo fijn te hebben als ze hadden of zelfs nog beter is dus behaald.

 • Vind je het leuk om met kinderen uit je klas om te gaan is een 7,9 t.o.v. een 6,9 van vorig schooljaar
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven