Openbare daltonschool de Holterenk

Dorsmolen 1 7451 AW Holten

  • Met de fiets of kar een rondje om de school.
  • Samenwerken in de hal van de school. Groot en klein samen in ontwikkeling.
  • Spelen, ontdekken en leren in het groen.
  • Betekenisvol leren op de Holterenk
  • Aansluiten bij de betekeniswereld van onze jongste leerlingen.

In het kort

Toelichting van de school

odbs de Holterenk is een openbare Daltonbasisschool. Samenwerken, keuzevrijheid, zelfstandig/effectief werken, verantwoordelijkheid en reflecteren zijn de Daltonwaarden die wij verweven hebben in ons onderwijs. Wij zijn er van overtuigd dat het mogen en kunnen ontwikkelen van de Daltonvaardigheden tijdens de basisschoolperiode voor ieder kind een positief effect heeft op zijn/haar toekomst. Onze leerlingen worden gedurende de basisschoolperiode steeds zelfstandiger en verantwoordelijker voor eigen werk en de eigen ontwikkeling, met en onder begeleiding van de leerkracht. Naast het leren in de groep maken wij gebruik van leerpleinen, stilteplekken en onze groene speel- en leer omgeving.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltononderwijs
  • Betekenisvol onderwijs
  • Toekomstgericht onderwijs
  • Kansrijk onderwijs
  • Persoonlijke ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school ontwikkelt en groeit. Dit is ook te zien aan het toenemende aantal leerlingen dat onze school bezoekt. We zijn dit schooljaar gestart met 175 leerlingen en groeien gedurende het schooljaar door tot 196 leerlingen. Veel ouders kiezen steeds bewuster voor een school. Men vindt het van belang dat het onderwijs aansluit bij de eigen manier van opvoeden. 

Op onze Daltonschool leren en ontwikkelen leerlingen niet alleen tijdens de lessen maar gedurende de hele dag. Persoonlijkheidsontwikkeling gaat hand in hand met kennisontwikkeling.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
173
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Holterenk werken we met een continurooster, dit betekent dat alle leerlingen op school lunchen. De leerlingen kunnen 's morgens vanaf 8.20 uur naar binnen. Om 8.30 uur starten onze lessen. 

Om 10.15 uur eten en drinken de leerlingen uit de groepen 1 en 2 even een gezond tussendoortje waarna ze vanaf 10.30 uur een half uur buiten spelen. Om 12.15 uur lunchen de leerlingen uit de groepen 1 en 2, samen met de leerkracht in de groep. De lunch kan zo nodig koel bewaard worden. Vanaf 12.30 uur kunnen onze jongste leerlingen weer genieten van het buitenspeelmoment. 

Om 10.05 uur eten en drinken de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 even een gezond tussendoortje waarna ze vanaf 10.15 uur een kwartier pauze hebben. Om 12.00 uur lunchen de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8, samen met de leerkracht in de groep. De lunch kan zo nodig koel bewaard worden. Vanaf 12.15 uur gaan de leerlingen weer een kwartier naar buiten. Op vrijdag eindigt om 12.30 uur de schooldag voor de leerlingen, deze dag wordt er niet geluncht op school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een veilige school is de basis waarop leren in vertrouwen vormgegeven kan worden. Wij vinden het ook erg belangrijk dat kinderen, ouders en medewerkers zich veilig en vertrouwd voelen op en rondom school. We hebben hiervoor verschillende afspraken gemaakt en vastgelegd.

We streven naar een structurele, preventieve aanpak en gaat het eens mis dat we een incident serieus nemen en goed naar een oplossing begeleiden.  

Terug naar boven