Openbare daltonschool de Holterenk

Dorsmolen 1 7451 AW Holten

  • Met de fiets of kar een rondje om de school.
  • Samenwerken in de hal van de school. Groot en klein samen in ontwikkeling.
  • Spelen, ontdekken en leren in het groen.
  • Betekenisvol leren op de Holterenk
  • Aansluiten bij de betekeniswereld van onze jongste leerlingen.

In het kort

Toelichting van de school

odbs de Holterenk is een openbare Daltonbasisschool. Samenwerken, keuzevrijheid, zelfstandig/effectief werken, verantwoordelijkheid en reflecteren zijn de Daltonwaarden die wij verweven hebben in ons onderwijs. Wij zijn er van overtuigd dat het mogen en kunnen ontwikkelen van de Daltonvaardigheden tijdens de basisschoolperiode voor ieder kind een positief effect heeft op zijn/haar toekomst. Onze leerlingen worden gedurende de basisschoolperiode steeds zelfstandiger en verantwoordelijker voor eigen werk en de eigen ontwikkeling, met en onder begeleiding van de leerkracht. Naast het leren in de groep maken wij gebruik van leerpleinen, stilteplekken en onze groene speel en leer omgeving.


Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingenaantal is de afgelopen jaren i.v.m. 'de krimp' van leerlingen in de omgeving in aantal afgenomen. In de komende jaren zal het leerlingen aantal gestaag gaan stijgen, rond de 140 leerlingen, aangezien er in de nabije omgeving van de school flink wordt gebouwd. In de toekomst zullen hierdoor meer kinderen uit de buurt bij ons op school komen. We zullen in de komende tijd onze zichtbaarheid vergroten in Holten, want ook aan de andere kant van Holten is een nieuwbouwwijk voor gezinnen met jonge kinderen. Wellicht kiezen zij bewust voor onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
165
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven