Openbare daltonschool de Holterenk

Dorsmolen 1 7451 AW Holten

Schoolfoto van Openbare daltonschool de Holterenk

Het team

Toelichting van de school

Het motto van het team is: “We zijn energiek, enthousiast, gemotiveerd en deskundig.”

Het team van odbs de Holterenk bestaat uit 12 personen. Er zijn 8 leerkrachten, 1 intern begeleider, 1 onderwijsassistent en 1 directeur. Daarnaast is er nog een administratief medewerkster voor een middag in de week en externe leerkrachten voor godsdienstles en humanistisch vormingsonderwijs. Ook wordt ons team wekelijks ondersteund door meerdere vrijwilligers die al met pensioen zijn, maar onze school, de leerlingen en het onderwijs nog steeds een warm hart toedragen.

Regelmatig wordt het team aangevuld met externe expertise in de vorm van bijvoorbeeld ambulant begeleiders, collegiale consulenten, maatschappelijk werker, schoolarts, enz.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt geregeld i.o.m met het onderwijsbureau Twente (ObT). Wanneer het om langdurig verlof gaat (bv. zwangerschap), wordt er een vacature uitgezet en een benoemingsadviescommissie samengesteld (BAC). Na een sollicitatieprocedure wordt een geschikte kandidaat gevonden. Kandidaten kunnen worden geworven middels een uitgezette vacature dan wel worden aangeleverd door ObT.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven