rkbs H. Henricusschool

Butterhoek 7 1777 GN Hippolytushoef

  • Schoolfoto van rkbs H. Henricusschool
  • Schoolfoto van rkbs H. Henricusschool
  • Schoolfoto van rkbs H. Henricusschool
  • Schoolfoto van rkbs H. Henricusschool
  • Schoolfoto van rkbs H. Henricusschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van de H. Henricusschool. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van H. Henricusschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. 

Voor meer informatie over ons onderwijs en waar wij als school voor staan kunt u terecht op onze website: www.henricusschool.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren met lev
  • Leiderschap 7 gewoonten
  • Lerend spelen
  • Onderzoekend leren
  • Oefenplaats voor kinderen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 telt de school 9 groepen. Op 1 oktober 2020 telt de school 229 leerlingen.

Het aantal leerlingen van de school blijft nagenoeg gelijk. Momenteel werken wij met 9 groepen. We hebben twee kleutergroepen (start 24 leerlingen en eind met 32 leerlingen) en 7 groepen met een gemiddelde van 28 leerlingen. Doordat er een kleiner aantal kinderen vier jaar is geworden, neemt het leerlingaantal langzaam af. Dit volgt de trend van krimp in onze regio.

De komende jaren blijft het aantal leerlingen vrij stabiel.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
229
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven