Kindcentrum Op de Elft / Henricusschool

Elft 53 1777 AC Hippolytushoef

  • Sinds mei 2022 zit de Henricusschool in het kindcentrum Op de Elft samen met obs de Kei en kinderopvang Hollands Kroon.

foto Kenneth Stamp
  • Rondom het hele gebouw is er van alles te beleven voor de kinderen.
  • Voor weekopeningen en thema afsluitingen beschikken we over een prachtige tribune!
  • Ook beschikken we over een vakleerkracht gym en een nieuwe gymzaal.
  • In het kindcentrum werken we veel met bewegend leren, spelend leren en onderzoekend leren. Leren kan op vele manieren.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van de Henricusschool. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Henricusschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. 

Voor meer informatie over ons onderwijs en waar wij als school voor staan kunt u terecht op onze website: www.henricusschool.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren met lev
  • Leiderschap 7 gewoonten
  • Lerend spelen
  • Onderzoekend leren
  • Oefenplaats voor kinderen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2024-2025 telt de school 8 groepen. Op 1 februari 2024 telt de school 221 leerlingen.

Het aantal leerlingen van de school blijft nagenoeg gelijk. Momenteel werken wij met 8 groepen. We hebben in het schooljaar 2024-2025 twee groepen 1-2 en een groep 3. Daarnaast hebben wij 6 groepen met een gemiddelde van 28 leerlingen. De trend in onze regio is dat er sprake is van krimp.

De verwachting is dat het aantal leerlingen de komende jaren vrij stabiel blijft.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
208
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven