Kindcentrum Op de Elft / Henricusschool

Elft 53 1777 AC Hippolytushoef

  • Sinds mei 2022 zit de Henricusschool in het kindcentrum Op de Elft samen met obs de Kei en kinderopvang Hollands Kroon.

foto Kenneth Stamp
  • Rondom het hele gebouw is er van alles te beleven voor de kinderen.
  • Voor weekopeningen en thema afsluitingen beschikken we over een prachtige tribune!
  • Ook beschikken we over een vakleerkracht gym en een nieuwe gymzaal.
  • In het kindcentrum werken we veel met bewegend leren, spelend leren en onderzoekend leren. Leren kan op vele manieren.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2023 hebben de leerlingen van de bovenbouwgroepen het tevredenheidsonderzoek ingevuld. In de rapportage vindt u de resultaten van dit onderzoek. De afname vindt één keer per jaar plaats.


Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In april 2023 is de meest recente oudertevredenheidspeiling gehouden. 

Ouders geven de school gemiddeld een 7,6

Wij kunnen onszelf nog verbeteren in de informatievoorziening over wat er op school gebeurt.
Op dit onderdeel scoren wij het laagst met een 6,8.

De hoogste score van 8,7 geven ouders onze school voor het feit dat hun kind met plezier naar school gaat.

(Helaas hebben echter niet voldoende ouders de enquête ingevuld om een betrouwbaar beeld te krijgen). 

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven