Lorentzschool

Lorentzweg 135 1223 HN Hilversum

  • Op de foto's ziet u een impressie van de hoofdlocatie en de dependance Villa Lorentz.
  • Onze hoofdlocatie is gevestigd in een monumentaal Dudok-gebouw uit 1931
  • Schoolfoto van Lorentzschool
  • Schoolfoto van Lorentzschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Elk schooljaar meet de Lorentzschool zowel in na- als voorjaar het welbevinden van onze leerlingen aan de hand van een tweetal metingen: SCOL-vragenlijst en WMK-meting. Op basis van deze uitslagen wordt een analyse gemaakt op individueel-, groeps- en schoolniveau. Op alle niveaus wordt vervolgens gekeken of er inzet noodzakelijk is. 

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Onze ouders beoordelen de Lorentzschool met een ruim voldoende. Het pedagogisch handelen wordt zelfs met een goed beoordeeld. Op andere onderdelen wordt een ruim voldoende gescoord: kwaliteit, schoolklimaat, veiligheid, welbevinden, lesgeven, ondersteuning leerlingen en informatievoorziening.


Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven