Lorentzschool

Lorentzweg 135 1223 HN Hilversum

  • Op de foto's ziet u een impressie van de hoofdlocatie en de dependance Villa Lorentz.
  • Onze hoofdlocatie is gevestigd in een monumentaal Dudok-gebouw uit 1931
  • Schoolfoto van Lorentzschool
  • Schoolfoto van Lorentzschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij openbare basisschool Lorentzschool Hilversum! De Lorentzschool werkt aan de hand van de vijf kernwaarden van het Daltononderwijs: vrijheid en verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, reflectie en zelfstandigheid. Met het motto “Meer Dan Leren” benadrukken we dat we naast de kernvakken aandacht besteden aan activiteiten die het leren bijzonder maken. Het zijn activiteiten die direct of indirect bijdragen aan de cognitieve en sociaal- emotionele ontwikkeling. We hebben bijvoorbeeld moestuinen & kippen en cavia's die door de leerlingen verzorgd worden. 

Mocht u meer informatie willen of een afspraak willen maken voor een rondleiding neem dan gerust contact met ons op. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltonconcept
  • Meer dan leren
  • Eigenaarschap
  • Vernieuwend onderwijs
  • Professioneel team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De getoonde gegevens zijn het totaal aantal leerlingen van de Lorentzschool. Tot afgelopen jaar stonden ook de leerlingaantallen van Villa Vrolik hierbij, aangezien deze school is ontstaan uit de Lorentzschool en hetzelfde brin-nummer had.

Aan de Lorentzweg zijn de groepen 3 tot en met 8 gehuisvest (in totaal 12 klassen) en op de dependance (locatie Van 't Hoffplein) zijn vijf kleutergroepen gevestigd.

In 2023 zitten er circa 400 leerlingen op de Lorentzschool, verdeeld over 17 groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
388
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven