Lorentzschool

Lorentzweg 135 1223 HN Hilversum

  • Op de foto's ziet u een impressie van de hoofdlocatie en de dependance Villa Lorentz.
  • Onze hoofdlocatie is gevestigd in een monumentaal Dudok-gebouw uit 1931
  • Schoolfoto van Lorentzschool
  • Schoolfoto van Lorentzschool
  • Schoolfoto van Lorentzschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van de Lorentzschool (Daltononderwijs)! Hier vindt u veel informatie over de school, het onderwijs en de resultaten. Mocht u meer informatie willen of een afspraak willen maken voor een rondleiding, dan kunt u ons bellen of mailen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • daltonconcept
  • meer dan leren
  • eigenaarschap
  • vernieuwend onderwijs
  • professioneel team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De getoonde gegevens zijn het volledige leerlingenaantal op beide locaties van de Lorentzschool. Op de hoofdlocatie zijn de groepen 3 tot en met 8 gehuisvest en op de dependance (Locatie Hoffplein) vijf kleutergroepen.

In 2020 zitten er circa 420 leerlingen op de Lorentzschool, verdeeld over 17 groepen.

Weergave

Leerlingen
412
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Het afgelopen jaar is bij de eerste meting door vier groepen de normscore van 75% niet gehaald. Na interventies in de groepen is bij twee groepen de normscore bij de laatste meting gehaal. De groep 8 heeft de school verlaten, maar in de huidige groep 7 zullen de interventies doorlopen zodat bij de meting in het najaar de normscore gehaald wordt.

We tekenen aan dat een deel van de score verklaard wordt door omkeringen in de vraagstelling. Soms is een "ja" positief en soms omgekeerd. Dat kan leiden tot verwarring bij de kinderen.

Terug naar boven