Lorentzschool

Lorentzweg 135 1223 HN Hilversum

  • Op de foto's ziet u een impressie van de hoofdlocatie en de dependance Villa Lorentz.
  • Onze hoofdlocatie is gevestigd in een monumentaal Dudok-gebouw uit 1931
  • Schoolfoto van Lorentzschool
  • Schoolfoto van Lorentzschool
  • Schoolfoto van Lorentzschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij openbare basisschool Lorentzschool Hilversum! De Lorentzschool werkt aan de hand van de vijf kernwaarden van het Daltononderwijs: vrijheid en verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, reflectie en zelfstandigheid. Met het motto “Meer Dan Leren” benadrukken we dat we naast de kernvakken aandacht besteden aan activiteiten die het leren bijzonder maken. Het zijn activiteiten die direct of indirect bijdragen aan de cognitieve en sociaal- emotionele ontwikkeling. We hebben bijvoorbeeld moestuinen & kippen en cavia's die door de leerlingen verzorgd worden. 

Mocht u meer informatie willen of een afspraak willen maken voor een rondleiding neem dan gerust contact met ons op. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltonconcept
  • Meer dan leren
  • Eigenaarschap
  • Vernieuwend onderwijs
  • Professioneel team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De getoonde gegevens zijn het totaal aantal leerlingen van de Lorentzschool en Villa Vrolik. Villa Vrolik is ontstaan uit de Lorentzschool en heeft nog altijd hetzelfde brin-nummer. Op de hoofdlocatie zijn de groepen 3 tot en met 8 gehuisvest (in totaal 12 klassen) en op de dependance (locatie Van 't Hoffplein) zijn vijf kleutergroepen gevestigd.

In 2021 zitten er circa 400 leerlingen op de Lorentzschool, verdeeld over 17 groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
386
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het afgelopen jaar hebben een aantal groepen bij de meting sociale veiligheid en welbevinden de normscore van 75% niet gehaald. Op basis hiervan hebben we een analyse uitgevoerd en zijn ook met individuele kinderen en de groepen in gesprek geweest. Bij één van de groepen heeft een interventie plaatsgevonden met positief effect. Daarnaast hebben we het idee dat de lockdown bijdraagt aan de scores van de kinderen. Tevens lijken omkeringen in de vraagstelling leidt tot verkeerde antwoorden. We zijn ons aan het oriënteren op een nieuwe methodiek, passend bij de gelukkige school.


Terug naar boven