Goudenregenschool

Goudenregenlaan 1 1214 NC Hilversum

Schoolfoto van Goudenregenschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In april 2023 is de vragenlijst sociale veiligheid afgenomen onder leerlingen via Schoolvensters.

Groepen 6, 7 en 8 zijn opgenomen in de score.

We scoren gemiddeld  een 7,9 voor de school. (Landelijk gemiddelde is een7,1)
We zijn trots op deze score. Leerlingen hebben goed en eerlijk feedback gegeven. 
Hieronder staan de meest opvallende punten uit het onderzoek en de gesprekken daarover met de leerlingen. 

Positief:
- Grote tevredenheid over wat je leert op school (8,4)
- Grote tevredenheid over de uitleg van de meester of juf (8,6)
- Grote tevredenheid over de hulp die een juf of meester geeft als dat nodig is (9,0)

De knelpunten:

- Fysieke en sociale veiligheid: de volle gangen, fysieke ruimte als veel groepen er gebruik van maken (bv rond pauzes) (7,3)
- Fysieke en sociale veiligheid: het plein (fysieke speelruimte) wordt als onaantrekkelijk ervaren, weinig uitdaging en daardoor vol (7,3)
- Tevredenheid: Omgaan met klasgenoten (7,1)
- Sociale veiligheid: omgaan met klasgenoten en samenspelen na schooltijd bv in de buurt. (7,1)

We blijven hard werken de positieve punten vast te houden en de knelpunten te verbeteren.

De leerlingen zijn tevreden en voelen zich veilig en gehoord op de Goudenregenschool.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2021  is het oudertevredenheidsonderzoek gedaan WMK-PO.

De ouders waarderen de school met een 8.0. Daar zijn we erg trist op.

We zijn als school tevreden over de resultaten. Deze zijn ook besproken in de medezeggenschapsraad. Ouders vinden dat de school leerlingen wat meer mogen uitdagen. Nader onderzoek gaf aan dat dit mede gerelateerd was aan het thuisonderwijs in coronatijd.

Binnen het team zijn afspraken gemaakt, hoe we de uitdaging op school en bij toekomstig thuisonderwijs beter vorm kunnen geven.

De eindtoets gegevens tonen wel aan dat leerlingen op een hoog eigen niveau uitstromen en voldoende uitgedaagd zijn. 

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven