Goudenregenschool

Goudenregenlaan 1 1214 NC Hilversum

Schoolfoto van Goudenregenschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van Scholen op de Kaart over de Goudenregenschool. 

De informatie in deze Vensters is deels geschreven door de Goudenregenschool en deels afkomstig van DUO (de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs).

U vindt hier cijfers en feiten over ons onderwijs, onze leerlingen en de samenstelling van ons personeel. Alle informatie staat helder op een rij. Waar nodig hebben we de cijfers toegelicht.

Misschien heeft u naar aanleiding van de gegevens nog vragen. Bezoekt u ook onze website of neem gerust contact met ons op.

Nils Bakker
(Directeur)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Vertrouwen
  • Samenwerken
  • Talent
  • Uw kind is onze leerling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Goudenregenschool telt op 1 oktober 2020 221 leerlingen.

Dit schooljaar groeit het aantal leerlingen naar ongeveer 250 leerlingen.

De instroom zal vooral in de kleutergroepen zijn. De gemiddelde groepsgrootte is 28 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
223
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Lunch:

Tussen 12.00 uur en 12.30 uur eten de leerlingen en gaan zij nog naar buiten. Dit doen ze onder toezicht van de groepsleerkrachten. 

De leerlingen van de Goudenregenschool kunnen na schooltijd naar de naschoolse opvang 'Kolhornse Hei' van BINK-Kinderopvang. (Ouders dienen hun kind daar zelf aan te melden).
Deze naschoolse opvang ligt tegenover de school, in het bos en aan de gelijknamige hei. Het is een ideale plek voor kinderen: de vestiging leent zich bij uitstek voor allerlei buitenactiviteiten. De locatie heeft natuurlijk ingerichte groepsruimtes en waar kinderen met een keur van verschillende activiteiten bezig kunnen zijn.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Goudenregenschool heeft een Sociaal Veiligheidsplan "Zo zijn onze manieren" en het digitaal veiligheidsplan School en Sociale Veiligheid

Terug naar boven