Fabritiusschool

Fabritiuslaan 52 1213 CT Hilversum

 • Wij zijn trost op onze conciërge Alex!
 • In mei en juni 2022 is ons rieten dak vernieuwd: wat een plaatje is het weer geworden!
 • Juf karen - groep 1/2A
 • Directeur Paul van Toledo
 • meester Paul - gr. 8B

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van de Fabritiusschool. De Fabritiusschool onderstreept het doel van Vensters PO door op een transparante en betrouwbare wijze de informatie over de kwaliteit van ons onderwijs op deze site te beschrijven. De kengetallen zijn afkomstig van DUO en de Inspectie. De toelichting op deze kengetallen is geschreven door de directie van de Fabritiusschool.

Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties van de Fabritiusschool.

                                                                Traditioneel sterk, veilig en op maat!

                                                                          website Fabritiusschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • rust
 • regelmaat
 • respect
 • reflectie
 • resultaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Fabritiusschool is een grote school die als volgt is georganiseerd:

 • vijf kleutergroepen 1/2
 • en 12 homogene groepen voor de leerjaren 3 t/m 8 (d.w.z. voor elk leerjaar zijn er twee groepen)

Deze groepen zijn verdeeld over twee locaties, die hemelsbreed slechts 200 meter bij elkaar vandaan liggen. De tweede locatie werd noodzakelijk door de groei van de school. Op de hoofdlocatie zitten de leerjaren 5 t/m 8 en twee kleutergroepen. Op de tweede locatie zitten de leerjaren 3 en 4 en drie kleutergroepen. Alle activiteiten worden gezamenlijk ondernomen.

Het leerlingenaantal is de laatste jaren zeer stabiel en schommelingen worden veroorzaakt door het aantal schoolverlaters. Op 1 oktober 2021  was het leerlingaantal 461. De prognose voor de komende jaren, gebaseerd op basis van het aantal aanmeldingen, is dat de school stabiel zal blijven in het aantal leerlingen.

De school kan elk jaar ongeveer zestig kinderen van 4 jaar laten instromen. Helaas is dit aantal onvoldoende om alle kinderen die zijn aangemeld te kunnen plaatsen. De school kent namelijk een maximum van dertig leerlingen in een groep om de kwaliteit van onderwijs zo goed mogelijk te kunnen waarborgen.

Gelukkig bevinden zich binnen een straal van twee kilometer andere openbare scholen die niet geplaatste kinderen heel goed kunnen opvangen en opnemen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
458
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school werkt met het vijf gelijke lesdagenmodel.

De school draait met dit lesroostermodel de wettelijke verplichte 7520 lesuren per acht schooljaren (940 lesuren per jaar)

De school geeft de ouders bij de start van elk schooljaar een activiteitenkalender, waarin ook de vakanties en andere vrije (studie)dagen zijn opgenomen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Dir schooljaar gaan wij een nieuw Sociaal Veiligheidsplan schrijven.

Terug naar boven