Fabritiusschool

Fabritiuslaan 52 1213 CT Hilversum

  • Wij zijn trost op onze conciërge Alex!
  • In juni 2022 is ons rieten dak vernieuwd: wat een plaatje is het weer geworden!
  • Juf karen - groep 1/2A
  • Directeur Paul van Toledo
  • meester Paul - gr. 8B

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van de Fabritiusschool. De Fabritiusschool onderstreept het doel van Vensters PO door op een transparante en betrouwbare wijze de informatie over de kwaliteit van ons onderwijs op deze site te beschrijven. De kengetallen zijn afkomstig van DUO en de Inspectie. De toelichting op deze kengetallen is geschreven door de directie van de Fabritiusschool.

Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties van de Fabritiusschool.

                                                             De sterke basis voor jouw toekomst!

                                        We bieden kwaliteit. We werken samen. We zijn in beweging.


                                                                          website Fabritiusschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wij bieden kwaliteit.
  • Wij werken samen.
  • Wij zijn in beweging.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Fabritiusschool is een grote school die als volgt is georganiseerd:

  • vijf kleutergroepen 1/2
  • en 12 homogene groepen voor de leerjaren 3 t/m 8 (d.w.z. voor elk leerjaar zijn er twee groepen)

Deze groepen zijn verdeeld over twee locaties, die op 200 meter bij elkaar vandaan liggen. Op de locatie Fabritiuslaan zitten de leerjaren 5 t/m 8 en twee kleutergroepen. Op locatie Egelantierstraat zitten de leerjaren 3 en 4 en drie kleutergroepen. Alle activiteiten worden gezamenlijk ondernomen.

Op 1 februari 2023  was het leerlingaantal 472. De prognose voor de komende jaren, gebaseerd op basis van het aantal aanmeldingen, is dat de school stabiel zal blijven in het aantal leerlingen.

De school kan elk jaar ongeveer zestig kinderen van 4 jaar laten instromen. Helaas is dit aantal onvoldoende om alle kinderen die zijn aangemeld te kunnen plaatsen. De school kent een maximum van dertig leerlingen in een groep om de kwaliteit van onderwijs zo goed mogelijk te kunnen waarborgen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
438
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school werkt met het vijf gelijke lesdagenmodel.

De school draait met dit lesroostermodel de wettelijke verplichte 7520 lesuren per acht schooljaren (940 lesuren per jaar)

De school geeft de ouders bij de start van elk schooljaar een activiteitenkalender, waarin ook de vakanties en andere vrije (studie)dagen zijn opgenomen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In schooljaar 2023 - 2024 zal er een actueel schoolveiligheidsplan geschreven worden.

Terug naar boven