Fabritiusschool

Fabritiuslaan 52 1213 CT Hilversum

  • Wij zijn trost op onze conciĆ«rge Alex!
  • In juni 2022 is ons rieten dak vernieuwd: wat een plaatje is het weer geworden!
  • Juf karen - groep 1/2A
  • Directeur Paul van Toledo
  • meester Paul - gr. 8B

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De tevredenheidspeiling is het voorjaar van 2023 afgenomen en door ruim 200 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 ingevuld.

We zijn trots op de gemiddelde score qua sociale veiligheidsbeleving van 8,6.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De laatste tevredenheidsenquête onder de ouders is in het voorjaar van 2021 afgenomen.

In april van schooljaar 2022 - 2023 is er een uitgebreide ouderenquête door de MR (medezeggenschapsraad) uitgezet. De uitkomsten hiervan worden de komende twee jaar in de MR bijeenkomsten meegenomen.

In april van schooljaar 2023 - 2024 zal er weer een oudertevredenheid enquête worden afgenomen.

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven