Taalschool Hilversum

Jan Blankenlaan 8 1222 SW Hilversum

Schoolfoto van Taalschool Hilversum

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Taalaanbod = kern
  • Inburgering = kern
  • Respect voor elkaar
  • Open en veilig klimaat
  • Burgerschap als paraplu

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Taalschool kenmerkt zich door een wisselende instroom die lastig te voorspellen is. Afgelopen jaar is het leerlingenaantal enorm toegenomen in verband met de oorlog in Oekraïne. Hierdoor is een grote tweede locatie gestart met uiteindelijk een verdubbeling in groepen. De verwachting is dat de hoge instroom nog aanhoudt voorlopig. Vanwege huisvesting kunnen wij niet verder groeien. De verwachting is wel dat op termijn het aantal groepen weer af gaat nemen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
159
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Ook de Taalschool heeft die regels, plannen en programma's. Zo wordt de veiligheid van elke leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. In dit gedeelte kunt u hier meer over lezen.

Terug naar boven