GBS De Wegwijzer

Sumatralaan 40 1217 GS Hilversum

  • Individuele aandacht
  • Afwisselend werken in een schrift en op de Chromebooks
  • Samen spelen, samen werken
  • Buitenspelen: uitdaging en uitrusten
  • Na het buitenspelen: in de kring luisteren naar een verhaal...

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Zie de bijlage: uitslag van het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen (november 2017). De normering is op een schaal van 0 tot 4. In een cijfer uitgedrukt waarderen leerlingen de school al jaren met een 8,7.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Een veelgehoorde aanname is dat de inspectie scholen verplicht om tevredenheidsonderzoeken af te nemen. Dat is niet waar: de inspectie verplicht scholen haar kwaliteit te evalueren. Dat hoeft niet per se door middel van tevredenheidsonderzoeken. Kwaliteit is juist op school niet hetzelfde als tevredenheid. Ouders kunnen bijvoorbeeld tevreden zijn over een leerkracht die vooral aardig is, zonder te weten of de onderwijskwaliteit voldoende is. Ouders kunnen het niet eens met een groepsindeling, zonder alle factoren te kennen die een rol hebben gespeeld bij het maken van deze indeling.

Op De Wegwijzer nemen we daarom geen tevredenheidsonderzoeken af, maar gaan we in gesprek. Zo zijn er startgesprekken tussen directie en willekeurige ouders en afsluitende gesprekken tussen directie en ouders die gaan verhuizen en ouders wiens jongste kind in groep 8 zit. Tijdens deze gesprekken komen verschillende aspecten van het onderwijs op De Wegwijzer aan de orde, naast een jaarlijks thema. De afgelopen jaren was oudercommunicatie een van die thema's.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven