GBS De Wegwijzer

Sumatralaan 40 1217 GS Hilversum

  • Individuele aandacht
  • Afwisselend werken in een schrift en op de Chromebooks
  • Samen spelen, samen werken
  • Buitenspelen: uitdaging en uitrusten
  • Na het buitenspelen: in de kring luisteren naar een verhaal...

In het kort

Toelichting van de school

Op zoek naar een basisschool? Maak kennis met De Wegwijzer!

De Wegwijzer is een christelijke school, die open staat voor iedereen die in Jezus gelooft. Kinderen leren op De Wegwijzer net als op elke andere school onder meer rekenen, schrijven en lezen. Maar ze leren ook dat God van hen houdt en dat hun toekomst daarom hoopvol is!

Meer weten? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bijbelgetrouw onderwijs
  • Meer- en hoogbegaafdheid
  • Ouders als educatieve partners
  • Kanjertraining
  • TSO-voorbeeldschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op De Wegwijzer zitten kinderen uit alle wijken van Hilversum, maar met name uit de wijken Oost en Noord-Oost. Sommige leerlingen komen uit Loosdrecht,  Bussum of ’s-Graveland. Het leerlingaantal is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Met ongeveer 135 leerlingen per jaar bestaat de school uit zes groepen.

Groepsgrootte
Theorie: cluster 1/2 maximaal 25 leerlingen per groep. Andere clusters maximaal 30 leerlingen per groep.
Praktijk: gemiddelde groepsgrootte is <25 en varieert tussen de 22 en 26 leerlingen per groep, met een enkele uitschieter naar 30.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
124
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Wegwijzer heeft geen voor- of naschoolse opvang in huis. Relatief veel van de leerlingen van De Wegwijzer gaan op een of meerdere momenten per week naar BSO BINK. We werken daarom nauw samen. Hoe we dat doen is vastgelegd in een convenant. Als uw kind bij De Wegwijzer naar school gaat, staat het u uiteraard vrij een andere BSO te kiezen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven