IPS Hilversum Violenschool

Rembrandtlaan 30 1213 BH Hilversum

Schoolfoto van IPS Hilversum Violenschool

In het kort

Toelichting van de school

This SchoolVenster provides you with an insight into IPS Hilversum. The information provided is from DUO, the Dutch inspectorate and the school. Where necessary, figures and facts will be explained. In this way it is the intention that SchoolVenster will be a source of reliable and balanced information.

The information given can relate to a number of locations occupied over the past years and, sometimes, includes data from our Dutch department. This can give an incorrect impression.Please refer to our website www.ipshilversum.nl and our School Guide for specific and up to date information.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • IB World School
  • Agency
  • Inquiry Based
  • Concept Driven
  • Transdisciplinary

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

The information shown in the charts regarding student numbers is related to a number of locations we have occupied over the past years and includes data from our Dutch department. This does give an incorrect impression.

On the counting date 1st October 2020 we had 432 international students spread over three locations.         

On the counting date 1st October 2021 we expect to have a similar number of international students still spread over three locations.         

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
392
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven