Sterrenschool Hilversum

Huygensstraat 35 1222 TJ Hilversum

  • De mooie theatertrap voor publiek bij onze voorstellingen.
  • Instructie in een kleine groep.
  • De Sterrenschool is een vreedzame school.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Sterrenschool Hilversum is onderdeel van STIP Hilversum (openbaar bestuur Hilversum).
STIP heeft een eigen vervangingspool met leerkrachten die in dienst zijn bij Stip Hilversum. In deze pool zitten leerkrachten waar wij bij ziekte en/of verlof een beroep op kunnen doen.

Daarnaast zijn wij ook aangesloten bij mobiliteitscentrum OBT. Ook bij OBT zijn leerkrachten aangesloten.
OBT behandelt vervangingsaanvragen door de aangesloten scholen, waaronder de Sterrenschool Hilversum.
In eerste instantie worden de leerkrachten ingezet die in de pool van STIP zitten. Mocht de pool leeg zijn, wordt er gekeken of er leerkrachten beschikbaar zijn die aangesloten zijn bij OBT.

Indien in beide pools geen leerkrachten zijn, wordt er binnen de school gekeken naar opvangmogelijkheden.

Alleen in uiterste nood gevallen wordt er van de ouders gevraagd de kinderen thuis op te vangen. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Sterrenschool bestaat uit 6 groepen.

Groep 1/2 A
Groep 1/2 B
Groep 3
Groep 4
Groep 5/6 
Groep 7/8

We hebben kleinschalige groepen waardoor de aandacht en betrokkenheid van de leerkracht bij de kinderen hoog is.

Vormingsonderwijs

Onze school is een openbare school. In de wet staat dat op onze school lessen vormingsonderwijs kunnen worden gegeven als ouders daarom vragen (www.vormingsonderwijs.nl). Dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van de school. Echter besteden we wel aandacht aan diverse godsdiensten en levensbeschouwingen binnen de thema's van IPC. 


Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs in de groepen 1 en 2 wordt geïntegreerd aangeboden aan de hand van de methode IPC. Thematisch en spelenderwijs komen de leerlingen in aanmerking met de verschillende vakgebieden: taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. De vorderingen houden we bij aan de hand van leerlijnen, zoals beschreven in ons leerlingvolgsysteem van IEP. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De ochtend staat in het teken van kennisoverdracht binnen de basisvakken rekenen en taal.
De middag staat in het teken van een geïntegreerd programma (IPC) gericht op basisvaardigheden. Daarbij is sprake van een combinatie van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur, maar ook aan de creatieve vakken wordt gewerkt. Er is ruimte voor tuinieren en theater.  Voor toneel hebben we een vakdocent. Dit geldt ook voor de gymnastiek.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de Sterrenschool worden leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoefte aangemeld.
We proberen zo veel mogelijk differentiatie in ons onderwijs aan te bieden zodat alle kinderen profiteren van het geboden onderwijs.
Elke leerling is dan ook welkom op onze school zolang wij kunnen voorzien in de behoefte van deze leerling. 
Er kan besloten worden externe deskundigen in te schakelen om een mogelijke hulpvraag duidelijk te krijgen.
We zullen daarna bekijken of mogelijke hulp passend is en binnen de Sterrenschool gegeven kan worden.

Indien een leerling op een peuterspeelzaal heeft gezeten, maken we gebruik van de overdracht om aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van deze leerling.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Komend schooljaar schrijven wij beleid op begaafde leerlingen

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Sterrenschool werkt toe naar de vorming van een kindcentrum. Binnen het kindcentrum zijn een peuterschool (Kleine sterren) en een BSO aanwezig. Met elkaar wordt gewerkt aan een eenduidig aanbod.

Terug naar boven