Sterrenschool Hilversum

Huygensstraat 35 1222 TJ Hilversum

  • De mooie theatertrap voor publiek bij onze voorstellingen.
  • Instructie in een kleine groep.
  • De Sterrenschool is een vreedzame school.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leerlingtevredenheidspeiling is uitgevoerd in schooljaar 2022-2023

We hebben de peiling uitgevoerd onder de groepen 6 t/m 8.

We herkennen ons in het beeld dat de leerlingen aangeven. 
We zien ook een levendige dynamiek in onze groep 8 waardoor we gemiddeld iets lager scoren. 
De kinderen waarderen de regels, leerkrachten en lesstof hoger dan voorgaande jaren.

We zijn erg trots op de hoge cijfers die de leerlingen geven aan de meesters en juffen en de kwaliteit van het onderwijs.
Het is ook fijn om te zien dat de regels duidelijk zijn en de leerlingen weet wat er van ze verwacht wordt.

We werken elke dag hard aan de veiligheidsbeleving van onze leerlingen en komen direct in actie mochten we signalen van onveiligheid ontvangen. We zien dat vanuit historie onze groep 8 het een stuk beter doet op school, maar helaas nog een levendige dynamiek heeft buiten de school. Dit zorgt ervoor dat de veiligheidsbeleving van deze groep onder druk staat. We hebben hier veel aandacht voor en begeleiden dit met al onze mogelijkheden. Deze groep is niet representatief voor onze andere groepen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De oudertevredenheid is in het schooljaar 2021-2022 voor het laatst afgenomen.

We zien dat de ouders ons over het algemeen erg waarderen en de school een ruime voldoende geven met het cijfer 8.1.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven