Sterrenschool Hilversum

Huygensstraat 35 1222 TJ Hilversum

  • De mooie theatertrap voor publiek bij onze voorstellingen.
  • Instructie in een kleine groep.
  • De Sterrenschool is een vreedzame school.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in enkele resultaten van Sterrenschool Hilversum.

De gegevens zijn o.a afkomstig van DUO, de Inspectie en van onze school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt gedurende het jaar verder uitgebreid.

Wij adviseren u een kijkje te nemen op de website van de school. Maar wilt u echt weten hoe het er op onze school aan toe gaat? Kom dan eens langs voor een kop koffie. 

Bel en maak een afspraak met de school via directie@sterrenschoolhilversum.nl. 

Het kennismakingsgesprek en de rondleiding maken uw beeld van de school pas echt compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Samenwerking
  • Authentiek
  • Gedreven
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Sterrenschool is een trotse sterke school die nu verhuisd is naar een prachtig nieuw duurzaam gebouw.
Op deze locatie bouwen wij verder aan een ambitieuze, sterke school die oog heeft voor al zijn leerlingen.
We willen groeien, maar met beleid en met behoud van persoonlijke aandacht en de daarbij behorende kwaliteit.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
120
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Sterrenschool heeft een continurooster waardoor de leerlingen de gehele dag (8.30-14.15) op school aanwezig zijn.
Zij lunchen samen met de leerkracht in de klas.

De school werkt samen met verschillende kinderopvang organisaties, waardoor er ook voorschoolse opvang en naschoolse opvang mogelijk is.
Wij werken onder andere samen met BINK en Kindergarden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle scholen van Stip Hilversum werken met de tool van digitaalveiligheidsplan.nl. Dit geldt ook voor de Sterrenschool. Zie Veiligheidsplan.

Terug naar boven