Daltonschool Hillegom

Prinses Irenelaan 32 2181 CZ Hillegom

  • Schoolfoto van Daltonschool Hillegom
  • Schoolfoto van Daltonschool Hillegom
  • Schoolfoto van Daltonschool Hillegom

In het kort

Toelichting van de school

Geachte bezoeker van Daltonschool Hillegom.

Welkom op onze informatieve website via scholen op de kaart. Op deze website vindt u actuele en informatieve informatie over onze school.

Voor meer informatie kunt ook terecht op www.daltonschoolhillegom.nl of contact opnemen met de directeur van de school. via 0252-530065

Graag tot ziens op Daltonschool Hillegom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltonschool
  • Openbaar
  • Eigenaarschap
  • Positief gedrag
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Daltonschool Hillegom is een groeischool. 

De groepen zien er in schooljaar 2023/2024 als volgt uit:

Groep 1/2A - 25 leerlingen

Groep 1/2B - 25 leerlingen

Groep 3 - 29 leerlingen

Groep 4 - 24 leerlingen

Groep 5 - 24 leerlingen

Groep 6 - 21 leerlingen

Groep 7 - 17 leerlingen

Groep 8 - 15 leerlingen 

Totaal: 180 leerlingen


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
176
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven