Daltonschool Hillegom

Prinses Irenelaan 32 2181 CZ Hillegom

  • Schoolfoto van Daltonschool Hillegom
  • Schoolfoto van Daltonschool Hillegom
  • Schoolfoto van Daltonschool Hillegom

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De oudervragenlijst is afgenomen in het voorjaar van 2019. Deze vragenlijst is opgesteld in WMKPO. 

25% van de ouders heeft deze vragenlijst ingevuld. Dat is een laag responspercentage. Daardoor moet er voorzichtig met de conclusies worden omgegaan. 

Daltonschool Hillegom scoort als school een 3,30. Daarmee scoort de school ruim voldoende. 

Positieve scores zijn:

- De schoolgids bevat voldoende informatie over de school en de gang van zaken.

- Op school wordt voldoende aandacht besteed aan projecten (thema's).

- Op school wordt voldoende aandacht besteed aan buitenschoolse activiteiten.

- De school zorgt ervoor dat er weinig lesuitval is.

- De school besteedt aandacht aan leerlingen die meer willen of kunnen.

- De leraar heeft belangstelling voor mijn zoon/dochter.

- De leraar besteedt voldoende aandacht aan pesten, ruzies en misverstanden.

- De leraar is een goede leraar.

- De leraar geeft mijn zoon/dochter voldoende keuzemogelijkheden.

- Het taalgebruik van de leraar is correct.

- De leraar houdt goed rekening met wat mijn zoon/dochter wel of niet kan. 

- De leraar geeft mijn zoon/dochter voldoende eigen verantwoordelijkheid. 

- De leraar activeert mijn zoon/dochter in voldoende mate.

- Ik ben tevreden over de nieuwsbrieven die ik ontvang.

- De school organiseert voldoende activiteiten voor ouders.

- Mijn zoon/dochter wordt goed begeleid door de leraar.

- De toetsresultaten worden adequaat besproken tijdens de rapportbesprekingen.

- De school geeft inzicht in de eindresultaten van de school (in de schoolgids).

- Mijn zoon/dochter voelt zich veilig in de klas.

- Op school wordt ervoor gezorgd dat mijn zoon/dochter geen last heeft van vernielingen. 

Aandachtspunten voor de school vanuit oogpunt van ouders:

- De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school.

- De school begeleidt ouders goed bij de keuze voor het vervolgonderwijs. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven