Arjen Roelofsskoalle

Leijesterpaed 4 9054 KM Hijum

 • De Arjen Roelofsskoalle is een onderdeel van de Elan Onderwijsgroep.
 • Wij zijn dol op mooie boeken en doen daarom veel aan boekpromotie en lezen.
 • Een woordenschatparaplu in de middenbouw.
 • Ook aandacht voor ander talent: de groepen bezoeken drie keer per jaar een culturele activiteit.
 • Wij zijn in alle opzichten trots op onze school.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Dorpsschool
 • Aandacht voor talent
 • Onderwijs op maat
 • Innovatief
 • Actief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze onderbouwgroep is een combinatiegroep 1\2\3. Deze bestaat uit 16 leerlingen.
Op deze wijze zijn er op onze school 3 combinatiegroepen met ongeveer evenveel te vormen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
47
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle gegevens zijn te vinden in de bijgevoegde bijlagen:

 • schoolgids
 • veiligheidsplan
 • info schoolkalender

Of op de website van de school: www.arjenroelofsskoalle.nl

Terug naar boven