Arjen Roelofsskoalle

Leijesterpaed 4 9054 KM Hijum

  • De Arjen Roelofsskoalle is een onderdeel van de Elan Onderwijsgroep.
  • Wij zijn dol op mooie boeken en doen daarom veel aan boekpromotie en lezen.
  • Een woordenschatparaplu in de middenbouw.
  • Ook aandacht voor ander talent: de groepen bezoeken drie keer per jaar een culturele activiteit.
  • Wij zijn in alle opzichten trots op onze school.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In Februari 2023 is er op onze school een leerling-tevredenheids- en veiligheidsbelevingsonderzoek afgenomen.
Dit jaarlijkse onderzoek gebruiken wij ook als toetsing/borging voor ons burgerschapsonderwijs.
Alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 hebben hieraan deelgenomen. Er hebben voldoende leerlingen deelgenomen om dit onderzoek betrouwbaar te kunnen noemen. 
Het resultaat hiervan scoort boven het landelijk gemiddelde.

Tevredenheid
8,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In 2021 is er op onze school een ouder-tevredenheidonderzoek afgenomen.

Hoewel we heel erg blij waren vanwege de hoge respons waren de resultaten hiervan toch net niet betrouwbaar.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven