Basisschool De Neerakker

In de Neerakker 2 6093 JE Heythuysen

 • Schoolfoto van Basisschool De Neerakker
 • Schoolfoto van Basisschool De Neerakker
 • Schoolfoto van Basisschool De Neerakker
 • Schoolfoto van Basisschool De Neerakker
 • Schoolfoto van Basisschool De Neerakker

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster geeft u informatie over de resultaten van IKC De Neerakker. De Neerakker, een kindcentrum waar een fijne sfeer is tussen kinderen, ouders, leerkrachten en partners. We vinden het belangrijk om de kinderen uit Heythuysen en omgeving voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst door het aanbieden van passend:

Onderwijs, Ontwikkeling, Opvoeding, Opvang en Ontspanning. 

Dit doen we door een goede kwaliteit te bieden wat betreft het pedagogisch klimaat, het onderwijsproces en de kwaliteitscultuur. Trots zijn we op onze nieuwe visie en ons schoolplan waaraan we samen afgelopen schooljaar gewerkt hebben. We willen ons meer en meer ontwikkelen tot een Integraal KindCentrum met onze kernpartners binnen het IKC, t.w.

 • Basisschool De Neerakker
 • HOERA Kindercentrum Heythuysen
 • PSW Junior     
 • Bibliocenter Heythuysen

Wij nodigen u van harte uit om een keer een kijkje te komen nemen en te genieten!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Integraal Kindcentrum
 • In essentie anders
 • Ontwikkelingsgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal bedraagt op teldatum 01.10.2020 371 leerlingen. De prognose ziet er als volgt uit:

 • 01.10.2021: 372 leerlingen
 • 01.10.2022: 372
 • 01.10.2023: 364
 • 01.10.2024: 353

Let wel, het betreft een prognose.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
338
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven