Basisschool De Neerakker

In de Neerakker 2 6093 JE Heythuysen

  • Schoolfoto van Basisschool De Neerakker
  • Schoolfoto van Basisschool De Neerakker
  • Schoolfoto van Basisschool De Neerakker
  • Schoolfoto van Basisschool De Neerakker
  • Schoolfoto van Basisschool De Neerakker

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster geeft u informatie over de resultaten van Basisschool De Neerakker. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. 

Basisschool De Neerakker ontwikkelt zich samen met de kernpartners Hoera Kindercentra, PSW junior en Bibliocenter tot een Integraal Kindcentrum met als missie: 'Samen in ontwikkeling'.

In het kader van Opleiden in School werkt de school intensief samen met de Nieuwste Pabo in Sittard. Basisschool De Neerakker is een 'Academische Basisschool'. Op een Academische Basisschool werken studenten en leraren samen aan onderzoek in het kader van schoolontwikkeling. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Respect
  • Vertrouwen
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school had de laatste acht schooljaren te maken met een dalend leerlingenaantal. Belangrijkste oorzaak is de krimp als gevolg van de terugloop van het aantal geboorten en de ontgroening in de gemeente Leudal. Van 2010 tot 2018 is het leerlingenaantal met ongeveer 200 leerlingen afgenomen. Deze afname in aantal leerlingen had gevolgen voor de formatie, de exploitatie en de huisvesting. De terugloop van het aantal leerlingen mocht niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs. We hebben bewust geïnvesteerd in onderwijsontwikkeling. We zijn actief met het aantrekken van nieuwe kern- en ketenpartners in het kader van de ontwikkeling naar Integraal Kindcentrum.                                  Vanaf 2018-2019 stabiliseert het leerlingenaantal. De ontwikkeling naar Integraal Kindcentrum is in volle gang gezet. 


Weergave

Leerlingen
367
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven