Basisschool De Neerakker

In de Neerakker 2 6093 JE Heythuysen

  • Schoolfoto van Basisschool De Neerakker
  • Schoolfoto van Basisschool De Neerakker
  • Schoolfoto van Basisschool De Neerakker
  • Schoolfoto van Basisschool De Neerakker
  • Schoolfoto van Basisschool De Neerakker

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Kwaliteitsvragenlijst Primair Onderwijs 

Alle leerlingen van de groepen 6,7 en 8 hebben gedurende de periode mei-juni 2021 meegewerkt aan het tevredenheidsonderzoek van Vensters-PO. De uitkomsten worden besproken zowel binnen het team als ook de medezeggenschapsraad van de Neerakker. 


Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs (KMPO)

Medewerkers waardeerden het werken op De Neerakker in juni 2021 met een 8. De onze ouders zijn gedurende deze peruiode bevraagd naar hun tevredenheid aan de hand van de vragen van Vensters-PO. Hieronder vindt u de uitkomsten van de kwaliteitsvragenlijst ouders op het gebied van schoolklimaat, onderwijsleerproces, informatie en communicatie. De uitkomsten worden besproken binnen team en medezeggenschapsraad.  

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven