Basisschool De Neerakker

In de Neerakker 2 6093 JE Heythuysen

  • Schoolfoto van Basisschool De Neerakker
  • Schoolfoto van Basisschool De Neerakker
  • Schoolfoto van Basisschool De Neerakker
  • Schoolfoto van Basisschool De Neerakker
  • Schoolfoto van Basisschool De Neerakker

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Kwaliteitsvragenlijst Primair Onderwijs 

Alle leerlingen van de groepen 6,7 en 8 hebben gedurende de periode mei-juni 2021 meegewerkt aan het tevredenheidsonderzoek van Vensters-PO. De uitkomsten worden besproken zowel binnen het team als ook de medezeggenschapsraad van de Neerakker. 


Tevredenheid
7,6

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs (KMPO)

Medewerkers waardeerden het werken op De Neerakker in juni 2021 met een 8. De onze ouders zijn gedurende deze peruiode bevraagd naar hun tevredenheid aan de hand van de vragen van Vensters-PO. Hieronder vindt u de uitkomsten van de kwaliteitsvragenlijst ouders op het gebied van schoolklimaat, onderwijsleerproces, informatie en communicatie. De uitkomsten worden besproken binnen team en medezeggenschapsraad.  

Tevredenheid
7,2

Terug naar boven