BBS. Antonius

Heikamperweg 1 5725 AZ Heusden (Gem. Asten)

  • Kleine kinderen worden groot.
Samen gaan we op zoek naar de meest optimale manier om te groeien.
  • Twee partners heten u welkom in de Brede Basisschool.
1. BBS. Antonius
2. Kinderopvang Korein
  • Samen probleemoplossend te werk gaan. Eigentijds leren is een van onze speerpunten.
  • Op de Antonius leren alle kinderen zich presenteren.
  • Wij werken met IPC, International Primary Curriculum. Dit was het thema 'zorg voor de wereld'

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 vullen elk schooljaar de vragenlijst Sociale Veiligheid in vanuit WMK (Werken Met Kwaliteitskaarten).
Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven