BBS. Antonius

Heikamperweg 1 5725 AZ Heusden (Gem. Asten)

 • Kleine kinderen worden groot.
Samen gaan we op zoek naar de meest optimale manier om te groeien.
 • Twee partners heten u welkom in de Brede Basisschool.
1. BBS. Antonius
2. Kinderopvang Korein
 • Samen probleemoplossend te werk gaan. Eigentijds leren is een van onze speerpunten.
 • Op de Antonius leren alle kinderen zich presenteren.
 • Wij werken met IPC, International Primary Curriculum. Dit was het thema 'zorg voor de wereld'

Het team

Toelichting van de school

De personeelslijst met Emailadressen van de leerkrachten vindt u in onze jaarinfo.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stichting PRODAS heeft een eigen vervangerspool waar we een beroep op kunnen doen bij afwezigheid van een leerkracht door ziekte of andersoortig verlof. Wanneer er geen vervanger uit de vervangerspool beschikbaar is, proberen wij het op de Antonius op de volgende manieren op te lossen:

 • We vragen een parttimer of hij/zij extra wil komen werken.
 • Een leerkracht van een groep waar een WPO-stagiaire (= vierdejaars student van de pedagogische academie) aanwezig is, neemt de andere groep over.
 • We verdelen de groep over andere groepen.

Al deze oplossingen zijn geen oplossingen voor een langere periode. Voor ons zijn twee zaken heel belangrijk:

 • Kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteit van onderwijs voor de groep waarvoor geen vervanging is, maar ook kwaliteit van onderwijs voor andere groepen die ermee te maken krijgen. Wij moeten goed onderwijs kunnen geven, we zijn geen kinderopvang.
 • Belastbaarheid van onze collega’s. Mensen kiezen er niet voor niets voor om parttime te werken. Taken buiten de klas, zoals IB, zijn even belangrijk als klassentaken.

  Hoewel we onze uiterste best zullen doen om het te voorkomen, zal het vaker gaan voorkomen dat we groepen naar huis sturen. Het kan natuurlijk nooit zo zijn dat u ’s morgens gebeld wordt of een mail krijgt dat uw kind diezelfde dag niet naar school kan komen.
  We hanteren daarbij de volgende richtlijnen:
 • Wanneer het duidelijk is, dat er de volgende dag geen vervanging is, worden ouders vóór vier uur ‘s middags via een email op de hoogte gesteld.
 • Maximaal 1 dag per groep (duurt het vervangers-tekort langer dan een dag, dan rouleren we de groepen die thuis moeten blijven).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op basis van de groepsoverzichten en groepsplannen kunnen de uren Nederlandse taal en rekenen afwijken. Dit gebeurt dan altijd in overleg met de intern begeleider.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In de bijlage vindt u het schoolondersteuningsprofiel. Dit is gerelateerd aan het Q3 instrument. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende jaren willen wij nog meer aansluiten bij de leerbehoeftes van de kinderen door hun eigenaarschap te vergroten. Dit doen we door niet alleen te begeleiden op kennis maar ook op vaardigheden, zoals de executieve vaardigheden van onze leerlingen te vergroten. 

Voor het toekomstig aanbod willen we in de unit 7-8 een doorontwikkeling maken met IPC. Het geven van IPC - Engelstalig onderwijs.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op BBS Antonius is een klein aantal kinderen ingeschreven dat het risico loopt op een onderwijsachterstand. Kinderen die hun voorschoolse periode op kinderopvangorganisatie Korein hebben doorgebracht en tot de risicogroep behoren zijn in hun voorschoolse periode speciaal begeleid. Deze begeleiding wordt in de vroegschoolse periode (groepen 1 en 2) voortgezet. z.n. wordt die begeleiding in de volgende leerjaren gecontinueerd. Korein en de leerkrachten groep 1-2 werken uitvoerig samen. Zo vindt er veelvuldig overleg plaats en worden thema's gezamenlijk voorbereid.

Korein zorgt bij ons ook voor VSO en BSO.

Terug naar boven