BBS. Antonius

Heikamperweg 1 5725 AZ Heusden (Gem. Asten)

  • Kleine kinderen worden groot.
Samen gaan we op zoek naar de meest optimale manier om te groeien.
  • Twee partners heten u welkom in de Brede Basisschool.
1. BBS. Antonius
2. Kinderopvang Korein
  • Op de Antonius leren alle kinderen zich presenteren.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van BBS. Antonius.

BBS. Antonius is een brede basisschool en is samen met kinderopvangorganisatie Korein gevestigd in een centraal gelegen gebouw 'het Hart van Heuze' in een landelijke omgeving met veel ruimte.
De Antoniusschool, zoals in de volksmond genoemd, maakt deel uit van de Stichting Prodas.

Binnen ons onderwijs zijn we steeds op reis in een grotere wereld. Dit realiseren we door vanuit een handelingsgerichte manier de leerlingen te begeleiden naar optimale resultaten (opbrengsten). Aandacht voor het welzijn van de leerlingen staat hierbij voorop.

Deze schoolgids is bedoeld voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij de school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij ons onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de Medezeggenschapsraad (MR).

Met vriendelijke groet,

Het team van BBS Antonius.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindgerichtheid
  • veiligheid
  • betrokkenheid
  • vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
180
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In een enkel geval of een bepaalde situatie kan het zijn dat we uw probleem niet op kunnen lossen op onze school. Voor deze gevallen heeft stichting Prodas twee externe vertrouwenspersonen.

Dit zijn:

Annelies de Waal: anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl, tel. 06 3364 6887

Roy Ploegmakers: royploegmakers@vertrouwenswerk.nl, tel. 06 4808 8774

website www.vertrouwenswerk.nl 

Terug naar boven