BredeSchool De Berensprong

Bronneberg 31 6075 CW Herkenbosch

  • Vanuit de lucht omgeving
  • Foto 2 vanuit de lucht.
  • Onze  grote beer
  • Hoofdingang van de school.
  • De kinderen gaan via de buitengalerij naar hun groep.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onderzoek 2021-2022:

De vragenlijst is afgenomen door DUO-onderzoek in de groepen 7 en in groep 8.

De respons van het onderzoek ligt op 97%.
Dit is verklaarbaar.
Kinderen die ziek zijn of langere tijd niet aanwezig zijn hebben niet deelgenomen aan het onderzoek

De kinderen waarderen de school gemiddeld met een 7,1.
Score specifieke onderdelen:
- Leuke boeken / digitale leermiddelen     > gemiddelde score 6,9
- De lessen op school                              > gemiddelde score 8,3
- Op eigen tempo kunnen leren.               > gemiddelde score 8,0
- Extra hulp                                            > gemiddelde score 8,6
- leren samenwerken                               > gemiddelde score 8,2
- Betrouwbare info vinden op internet.      > gemiddelde score 5,7
- Leerkracht helpt.                                   > gemiddelde score 8,9
- Lkr. zorgt dat ik me prettig voel.             > gemiddelde score 7,8
- Lessen zijn leerzaam.                             > gemiddelde score 8,5
- Vind het fijn op school.                           > gemiddelde score 7,1
- Duidelijke regels.                                   > gemiddelde score 8,1
- Kinderen leven regels na                         > gemiddelde score 6,5
- Terecht bij lkr. bij probelemen.                > gemiddelde score 7,7
- Voel me veilig op school.                         > gemiddelde score 8,3
- Voel me veilig in de klas                          > gemiddelde score 8,4
- Lkr. doet echt iets tegen pesten.              > gemiddelde score 7,3
- School is schoon en netjes.                     > gemiddelde score 7,6
- Fijne tafel en stoel                                  > gemiddelde score 8,2


Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De respons van het onderzoek ligt op 50%. We voldoen hiermee aan de minimaal vereiste betrouwbaarheid. We halen niet het gewenste aantal deelnemers om een zo breed mogelijk objectief beeld te krijgen.

De ouders waarderen de school gemiddeld met een 7,3. 
Bij het onderdeel: Onderwijsleerproces ligt één van de scores onder de 7. Het gaat hierbij om de vraag of kinderen maximaal worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen. Bij het onderdeel: Informatie en communicatie scoren we van de 
twee indicatoren beide onder de 7. Het gaat hier over de informatie die ouders krijgen van de school en de informatie over hun kind. Samen met de ouders zullen we dit onderzoeken om te bekijken of dit aandacht nodig heeft.

Een onderzoek naar de oudertevredenheid wordt niet ieder jaar uitgevoerd. Dit doen we om de twee jaar. Helaas blijft de respons van de ouders laag.

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven