Basisschool 't Vogelnest

Hengstdijkse Kerkstraat 15 A 4585 AA Hengstdijk

Schoolfoto van Basisschool 't Vogelnest

Leerlingtevredenheid toelichting

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Oudertevredenheidsmeting ’t Vogelnest                                                                                                          

In de maanden april- mei is er een oudertevredenheidsmeting uitgezet onder de ouders. Het doel van deze vragenlijst was om te achterhalen wat u van onze school vindt. Dank aan de ouders die deze hebben ingevuld. We hebben uw mening gevraagd over wat u vindt van ons onderwijs, de algemene ontwikkeling van uw kind op school, de communicatie, de voorzieningen en de sfeer. Onze school scoort gemiddeld een 8,1.  We kunnen hieruit concluderen dat de ouders tevreden zijn over onze school en ons onderwijs. De respons op de vragenlijst was 37 %. 13 van de 35 respondenten heeft de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is voldoende . Daardoor krijgt de school een goed beeld van onze kwaliteit. De ouders geven aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over het leerstofaanbod, pedagogisch handelen, didactisch handelen, de actieve en zelfstandige rol van leerlingen en het schoolklimaat. Verbeter en bespreekpunten liggen op het gebied van kwaliteitszorg. Daarnaast aandacht voor andere culturen, aandacht voor digitaal pesten, en het peilen van tevredenheid en betrekken van ouders bij het onderwijs.  De resultaten zijn in het team en de MR besproken. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven