Basisschool 't Vogelnest

Hengstdijkse Kerkstraat 15 A 4585 AA Hengstdijk

Schoolfoto van Basisschool 't Vogelnest

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,9

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Oudertevredenheidsmeting ’t Vogelnest                                                                                                          

Tijdens de laatste oudertevredenheidsmeting, eind 2022, scoorde onze school gemiddeld een 7,7  We kunnen hieruit concluderen dat de ouders tevreden zijn over onze school en ons onderwijs.

Basisschool 't Vogelnest scoort als school een 3,25. Daarmee scoort de school voldoende. De respons op de Vragenlijst was 30%: 12 van de 40 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is laag; de Vragenlijst werd door weinig respondenten ingevuld. Daardoor moet er voorzichtig met de conclusies worden om gegaan.

De ouders geven aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over het leerstofaanbod, pedagogisch handelen, didactisch handelen, de actieve en zelfstandige rol van leerlingen en het schoolklimaat. Verbeter en bespreekpunten liggen op het gebied van kwaliteitszorg en aandacht voor pesten. De resultaten zijn in het team en de MR besproken. Eind 2024 zal er weer een nieuwe tevredenheidsmeting uitgezet worden. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven