IKC Esrein

Kerkstraat 116 7553 VX Hengelo

Schoolfoto van IKC Esrein

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ieder schooljaar peilen wij de leerling tevredenheid. Naast het tevredenheidsonderzoek van PO-Vensters nemen wij ook het Kwaliteits Zorg Instrument af. Deze hoort bij de methode De Vreedzame School. Beide instrumenten worden geanalyseerd en besproken tijdens de jaarlijkse groepsbesprekingen over het sociaal emotioneel welbevinden. Vanuit dit overleg vinden eventuele vervolgacties plaats.

Het is fijn om te lezen dat de kinderen onze school waarderen en belonen met een mooi cijfer!

Tevredenheid
8,5

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Ieder schooljaar nemen wij het oudertevredenheidsonderzoek af. Het is fijn dat de ouder(s)/verzorger(s) ons IKC zo waarderen.
Tevredenheid
8,3

Terug naar boven