IKC Esrein

Kerkstraat 116 7553 VX Hengelo

Schoolfoto van IKC Esrein

In het kort

Toelichting van de school

Scholen verschillen in hun manier van werken, in sfeer, in kwaliteit en in resultaten. Kiezen is niet eenvoudig. Om u informatie te geven zodat u een verantwoorde keuze kunt maken, vertellen wij u graag over het onderwijs binnen onze school en wie erbij betrokken zijn.

Ons Integraal Kindcentrum (IKC) bestaat uit twee locaties en bevindt zich in Hengelo-Zuid, in en rondom de wijk ’t Tuindorp. Kenmerkend zijn de rust en de ruimte binnen en buiten de gebouwen. We hebben de beschikking over fraaie speelterreinen in het groen.

De peuterspeelschool en de groepen 1 t/m 4 zijn gevestigd aan de Kerkstraat en de groepen 5 t/m 8 aan de Jan van der Heydenstraat. Trots zijn wij op IKC Esrein: een integraal kindcentrum  waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team, één plan. Binnen ons IKC worden kinderen van 2,5 tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd. Een IKC biedt onderwijs en kinderopvang, maar ook zorg die afhankelijk is van de behoeftes van het kind. Wij werken samen met kinderopvangorganisaties, een logopedist, een fysiotherapeut en een ergotherapeut. 

Goed onderwijs staat bij ons voorop. Ons doel is dat kinderen zich optimaal ontwikkelen: op cognitief, emotioneel en sociaal gebied zodat er een gedegen, brede basis gelegd wordt om te functioneren in een kleurrijke, interculturele samenleving. In dit proces mag het kind zichzelf zijn en leert het omgaan met verschillen.

Wij hopen dat 'scholen op de kaart' en onze schoolgids u voldoende informatie oplevert. Voor vragen en/of opmerkingen bent u natuurlijk van harte welkom in ons IKC. 

Met vriendelijke groet namens team IKC Esrein,

Louis Padberg
Directeur 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig positief klimaat
  • Kwaliteit
  • Gestructureerd
  • Laagdrempelig
  • Ondernemend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het schooljaar 2023-2024 gaan we van start met ca. 375 kinderen, verdeeld over de twee locaties. We hebben van ieder leerjaar twee klassen.

Wilt u uw kind inschrijven?
Wanneer u overweegt uw kind in te schrijven, dan kunt u contact opnemen om een afspraak te maken met onze directeur, Louis Padberg.
We plannen dan gezamenlijk een kennismakingsgesprek met aansluitend een rondleiding door ons IKC. Na afloop ontvangt u een pakket met informatie en een inschrijfformulier.

Bent u enthousiast geworden, dan plannen we een afspraak voor de intake waarbij uw kind ook van harte is uitgenodigd.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
372
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In dit hoofdstuk treft u onze openingstijden aan. Wij werken op de basisschool met het continu-rooster. Alle groepen volgen onderwijs van 08.30-14.00 uur. De groepen 1 zijn op vrijdag vrij. Daarnaast bieden we iedere dag de mogelijkheid om gebruik te maken van voor- en/of naschoolse opvang. 
De peuters kunnen van maandag tot en met donderdag 2 dagdelen naar onze Peuterspeelschool van 08.30 - 12.30 uur. Kinderen die in aanmerking komen voor VVE kunnen 4 dagdelen komen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het pestprotocol is opgenomen in het Sociale Veiligheid Beleidsplan IKC Esrein.

Terug naar boven