Basisschool Jan Barbier

Ommerweg 138 7447 RH Hellendoorn

Schoolfoto van Basisschool Jan Barbier

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van de Jan Barbier zijn zeer tevreden over het onderwijs. Ze waarderen de duidelijke regels en de wijze waarop zij uitleg krijgen en ondersteunt worden door de leerkrachten. Uit de enquête komt naar voren dat de kinderen zich erg veilig voelen bij ons op school en het fijn vinden in de klas. De veiligheid wordt beoordeeld door de leerlingen met gemiddelde van 8,4 en een 9,4. 

Wij zijn als school ontzettend blij dat onze leerlingen ons onderwijs en schoolklimaat zo positief ervaren. 

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouders van de Jan Barbier hebben onze school een gemiddeld cijfer van 8,0 gegeven. Zij geven aan dat de kinderen met veel plezier naar school gaan en dat de kinderen zich veilig voelen bij ons op school, het schoolklimaat wordt als zeer positief ervaren. 

Het onderwijsleerproces wordt als zeer goed beoordeeld. Zowel het aanbod van wat de kinderen leren wordt beoordeeld met een 8,3, als de wijze waarop het aanbod aansluit op het niveau van ieder kind. Ook de tevredenheid over de vakbekwaamheid van de leerkrachten is hoog, deze wordt gescoord met een 8,2. Wij zijn ongelofelijk blij met dit resultaat!

Een aandachtspunt is de communicatie vanuit school, deze wordt op dit moment net onder de 7 gescoord. In gesprekken met ouders en de MR komt met name het digitale Rapportfolio als ontwikkelpunt naar voren en een eenduidige aanpak van het verstrekken van informatie door bijvoorbeeld het gebruik van een app. Wij waarderen deze feedback zeer en zetten komend schooljaar in op het verbeteren van deze 2 punten. 

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven