Basisschool Jan Barbier

Ommerweg 138 7447 RH Hellendoorn

Schoolfoto van Basisschool Jan Barbier

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Jan Barbier is gelegen in het prachtige buitengebied van Hellendoorn. De Jan Barbier is een actieve basisschool met een belangrijke sociale functie in de buurtschappen Eelen, Rhaan, Hangcate en Egede. De veiligheid van onze leerlingen staat bij ons voorop en we zijn trots op de nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap. Onze school is klein en overzichtelijk, wat een persoonlijke benadering mogelijk maakt en het welbevinden van ieder kind centraal stelt.

Wij werken vanuit het onderwijsconcept Ervaringsgericht onderwijs. Hierbij staat leren door ervaring en ontdekking centraal, waarbij we de nieuwsgierigheid van elk kind aanmoedigen en stimuleren. Ons motto,"Samen Leven, Samen Leren," geeft onze overtuiging weer dat leren niet alleen binnen de muren van de klaslokalen gebeurt, maar ook in interactie met anderen en de wereld om ons heen.

Er is een geweldig groen schoolplein gerealiseerd met een buitenlokaal en natuurlijke elementen waar kinderen worden uitgedaagd tot spelen en de creativiteit volop wordt geprikkeld.

In ons schoolgebouw bevindt zich ook peuterspeelzaal "Lange Jan". Er is een nauwe samenwerking tussen de peuterspeelzaal en onze basisschool dat zorgt voor een soepele overgang voor de jongste leerlingen naar het basisonderwijs.

Bij Basisschool Jan Barbier zijn we meer dan alleen een school; we zijn een hechte gemeenschap waar toegewijde leraren, enthousiaste ouders en fantastische kinderen samenwerken. Onze gezamenlijke focus ligt op de toekomst, en we doen dit vanuit de kernwaarden moed, verbeeldingskracht, samen en talentvol.


U bent van harte welkom op onze school waarbij we u onze onderwijsvisie in praktijk kunnen laten zien.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Moed
  • Verbeeldingskracht
  • Samen
  • Talentvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
39
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven