Basisschool Jan Barbier

Ommerweg 138 7447 RH Hellendoorn

Schoolfoto van Basisschool Jan Barbier

Het team

Toelichting van de school

Het is belangrijk dat alle kinderen plezier beleven aan bewegen en zich motorisch kunnen ontwikkelen. Daarnaast is bewegingsonderwijs voor kinderen een manier om zich te kunnen uiten en ontspannen en werken ze aan hun sociale vaardigheden. Op de Jan Barbier krijgen alle leerlingen twee keer per week bewegingsonderwijs aangeboden onder leiding van een vakleerkracht. 

Tijdens de lessen Engels zetten wij de Engelse taal in als doeltaal/voertaal. Onze groepsleerkrachten werken samen met een native speaking teacher, om goed gebruik van de Engels in de les mogelijk te maken. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het verlof van personeel is conform CAO Primair Onderwijs geregeld. Wanneer een leerkracht vervangen moet worden, zal dit in eerste instantie intern georganiseerd worden, zodat leerlingen een bekende vertrouwde leerkracht krijgen. Wanneer dit niet lukt, wordt gebruik gemaakt van de regionale invalpool van het Onderijs Bureau Twente

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Door niet te organiseren in jaargroepen maar in stamgroepen met leerlingen uit verschillende leerjaren willen wij de samenwerking en de sociale-emotionele ontwikkeling van kinderen stimuleren. We bootsen de maatschappij in het klein na, waarin leerlingen verschillende rollen vervullen. Zo zullen ze bijvoorbeeld een keer de jongste zijn en een keer de oudste. Ze leren meer kinderen kennen en kunnen van en met elkaar leren.Binnen iedere stamgroep werken leerkrachten samen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het onderwijs binnen deze stamgroep. Ze bereiden samen voor, verzorgen samen de lessen, evalueren en houden leerlingbesprekingen. Dit noemen wij co-teaching. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw werken ervaringsgericht en vanuit de belevingswereld van de leerlingen aan verschillende vakgebieden. De leerlingen werken en spelen in een rijke leeromgeving in de school en buiten. Naast de taalontwikkeling, motorische ontwikkeling en rekenontwikkeling wordt er ook veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij bieden vanaf leerjaar 1 Engels aan. 

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de onderbouw werken ervaringsgericht en vanuit de belevingswereld van de leerlingen aan verschillende vakgebieden. De leerlingen werken en spelen in een rijke leeromgeving in de school en buiten. Naast de taalontwikkeling, motorische ontwikkeling en rekenontwikkeling wordt er ook veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij bieden vanaf leerjaar 1 Engels aan. 

Terug naar boven