De Springschans

Breedelaan 6 1851 MA Heiloo

  • Hoofdingang schoolgebouw
  • Voorzijde schoolgebouw
  • De eerste schooldag na de zomervakantie
  • Schoolfoto van De Springschans
  • Schoolfoto van De Springschans

Het team

Toelichting van de school

De Springschans heeft een enthousiast en bekwaam team die gaan voor onderwijs met hoge ambities. Ambities op leren van de basale vaardigheden (specifieke ontwikkeling) en tevens ambities op het betekenisvol maken van het onderwijs (brede persoonlijkheidsontwikkeling). Hierbij ondersteunen zij elkaar. Serieus en met humor.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van leerkrachten bij ziekte of verlof wordt bij voorkeur en in eerste instantie georganiseerd door de inzet van een invaller uit de basispool van ISOB. In de tweede plaats aan de school verbonden parttime leerkrachten die op de betreffende dag(en) niet werken. Meestal slagen we daarin. De derde optie is dat we in noodgevallen, die gelukkig zelden voorkomen, een groep moeten verdelen over de resterende groepen. Doordat de leerkrachten allemaal werken met een weekprogramma kunnen we de betreffende groep kinderen altijd werk en opdrachten meegeven die tot het lesprogramma behoren. Zijn deze drie opties niet te realiseren, dan vragen wij de ouders de kinderen thuis te houden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het team van De Springschans werkt vanuit een gezamenlijke missie en visie aan het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs.

De groepen 1 t/m 3, 4 en 5, en de groepen 6 t/m 8 werken intensief samen binnen deze leeftijdsgroepen. Met name bij het thematiseren, en waar passend bij de overige vakgebieden. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We werken met een vier gelijke dagen model.

Bovenstaande urenbeschrijving betreft een gemiddelde per vakgebied. Omdat wij thematiseren, worden enkele vakgebieden in samenhang vormgegeven en lopen de uren in elkaar door.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Indien mogelijk verzorgt de school thuisnabij onderwijs voor alle kinderen uit de schoolomgeving. Uitgangspunt daarbij is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. Het is van belang de ondersteuningsbehoeften van kinderen tijdig te signaleren en in kaart te brengen. De school doet dit in samenwerking met ouders en kinderen.

Sinds augustus 2014 geldt de Wet Passend Onderwijs. Bij het realiseren van passend onderwijs wordt niet alleen gekeken naar de mogelijkheden van het kind, maar ook naar de mogelijkheden van de school zelf, zodat zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de ondersteuningsbehoeften van elk kind. Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig dan de school vanuit de eigen middelen kan bieden. In dat geval zoekt de school, samen met de ouders, naar een passende oplossing. Deze oplossing kan bestaan uit extra ondersteuning op de eigen school met behulp van middelen of expertise vanuit het samenwerkingsverband. In een enkel geval zal samen met de ouders worden gezocht naar een plaats op een andere school met een beter passend aanbod. Hierin worden school en ouders ondersteund door het samenwerkingsverband en het schoolbestuur. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Villa Lilla is onze partner in opvang voor kinderen. Zij verzorgen VSO, peuteropvang en BSO in de school. Regelmatig is er afstemming. 

Terug naar boven