De Springschans

Breedelaan 6 1851 MA Heiloo

  • Hoofdingang schoolgebouw
  • De eerste schooldag na de zomervakantie
  • Schoolfoto van De Springschans
  • Schoolfoto van De Springschans

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Voor de afname leerling tevredenheid / welbevinden gebruikt de school het instrument Scol (en medio 2023 Leerling in Beeld) . In april 2023 is  een aanvullende enquête voor ouders uitgezet, met tevens vragen omtrent het welbevinden van kinderen. 
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks zetten wij een ouderenquête uit, met een eigen specifieke vraagstelling met betrekking tot ervaringen rond; veiligheid, communicatie, welbevinden, didactisch en pedagogisch handelen. 80 respondenten geven ons in mei 2023 een betrouwbare kijk op de school. De school krijgt een algemene beoordeling 4.4 op een schaal van 5. Veiligheid 4.0 uit 5. Communicatie 4.0 uit 5.

In de bijlage treft u een uitgebreide uitwerking aan, van 2 jaren op een rij.

De aanbevelingen van de ouders worden besproken met de MR en het team. We wegen af waar de prioriteiten liggen die we in de volgende planperiode inzetten.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven