De Springschans

Breedelaan 6 1851 MA Heiloo

  • Hoofdingang schoolgebouw
  • Voorzijde schoolgebouw
  • De eerste schooldag na de zomervakantie
  • Schoolfoto van De Springschans
  • Schoolfoto van De Springschans

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Voor de afname leerling tevredenheid / welbevinden gebruikt de school het instrument Scool
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De afname van de oudertevredenheidenquête heeft 64 respondenten opgeleverd. Hierdoor is de uitslag niet voldoende betrouwbaar. In schooljaar 2021-2022 zal deze nogmaals worden uitgezet.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven