Openbare Basisschool Heiligerlee

Schoollaan 5 9677 PV Heiligerlee

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Heiligerlee
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Heiligerlee
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Heiligerlee
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Heiligerlee
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Heiligerlee

Het team

Toelichting van de school

Op maandagochtend is er een logopedist aanwezig. Daarnaast werken wij samen met een kinderfysiotherapeut voor kinderen die extra ondersteuning nodig zijn voor de motoriek. Zij is ook een dagdeel per week op school aanwezig.

Op donderdagochtend is 'De Vraagbaak' voor Heiligerlee op school aanwezig. De Vraagbaak is een onderdeel van Sociaal Werk Oldambt, de organisatie voor welzijnswerk in onze gemeente.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek is, wordt er naar vervanging gezocht. Onze Stichting SOOOG heeft voor de eerste ziektevervanging 12 extra leerkrachten aangesteld. Zijn deze voor alle scholen van Sooog ingezet, dan worden leerkrachten vanuit de vervangingspool ingezet. 

In uiterste gevallen, als er geen invaller beschikbaar is, moeten we een groep vrij geven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Alle leerlingen, van groep 1 tot en met groep 8 krijgen minimaal twee uur bewegingsonderwijs, waarvan een uur van de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Het andere uur bewegingsonderwijs wordt verzorgd door de eigen leerkracht die hiervoor bevoegd is.

Vanaf groep 5 kunnen kinderen facultatief Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) volgen. Dit vak wordt gegeven door externe, speciaal hiervoor opgeleide vakleerkracht.

Voor leerlingen vanaf groep 3 die meer uitdaging/verdieping aankunnen, is er een plusgroep. Een speciaal hiervoor opgeleide leerkracht verzorgt de lessen voor deze groep leerlingen. 

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak. Wij laten graag onze school 'in bedrijf' aan u zien.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Met de invoering van passend onderwijs is iedere school verplicht om een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. In het schoolondersteuningsprofiel staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp de school kan bieden. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Stichting Peuterwerk en KC Heiligerlee hebben regelmatig overleg over de ontwikkeling van de peuters en kleuters. De ontwikkeling van de kleuters wordt nauwgezet gevolgd via Leerlijnen Jonge Kind. Waar sprake is van ontwikkelingsachterstand wordt actie ingezet. Peuterwerk biedt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Zodra de peuters naar de basisschool gaan, vindt er een warme overdracht plaats.

In groep 1/2 wordt veel gedaan aan taalontwikkeling en het stimuleren van taal (fonemisch bewustzijn). Hiervoor worden thema's van de Kleuteruniversiteit en thema's van het KET-project van de Kleuteruniversiteit ingezet. KET staat voor Kinderen met Extra Taalbehoeften. 

Terug naar boven