Openbare Basisschool Heiligerlee

Schoollaan 5 9677 PV Heiligerlee

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Heiligerlee
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Heiligerlee
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Heiligerlee
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Heiligerlee
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Heiligerlee

Het team

Toelichting van de school

Op dinsdagochtend is er een logopedist aanwezig. Daarnaast werken wij samen met een kinderfysiotherapeut voor kinderen die extra ondersteuning nodig zijn voor de motoriek.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek is, wordt er naar vervanging gezocht. Onze Stichting SOOOG heeft voor de eerste ziektevervanging 12 extra leerkrachten aangesteld. Zijn deze voor alle scholen van Sooog ingezet, dan worden leerkrachten vanuit de vervangingspool ingezet. 

In uiterste gevallen, als er geen invaller beschikbaar is, moeten we een groep vrij geven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Alle leerlingen, van groep 1 tot en met groep 8 krijgen minimaal twee uur bewegingsonderwijs, waarvan een uur van de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Het andere uur bewegingsonderwijs wordt verzorgd door de eigen leerkracht die hiervoor bevoegd is.

Vanaf groep 5 kunnen kinderen facultatief Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) volgen. Dit vak wordt gegeven door externe, speciaal hiervoor opgeleide vakleerkracht.

Voor leerlingen vanaf groep 3 die meer uitdaging/verdieping aankunnen, is er een plusgroep. Een speciaal hiervoor opgeleide leerkracht verzorgt de lessen voor deze groep leerlingen. 

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak. Wij laten graag onze school 'in bedrijf' aan u zien.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven