Openbare Basisschool Heiligerlee

Schoollaan 5 9677 PV Heiligerlee

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Heiligerlee
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Heiligerlee
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Heiligerlee
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Heiligerlee
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Heiligerlee

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Deze enquête wordt digitaal en anoniem afgenomen onder de leerlingen van groep 5 t/m 8. We zijn blij met het rapportcijfer dat onze leerlingen ons hebben gegeven. KC Heiligerlee vindt het welbevinden van de leerlingen erg belangrijk. We blijven er alert op dat de leerlingen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, zich veilig en gewaardeerd voelen.
Tevredenheid
8,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven