Openbare Basisschool Heiligerlee

Schoollaan 5 9677 PV Heiligerlee

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Heiligerlee
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Heiligerlee
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Heiligerlee
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Heiligerlee
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Heiligerlee

In het kort

Toelichting van de school

Een basisschool voor uw kind? Natuurlijk gaat u op zoek naar een school die aansluit bij uw ideeën en opvattingen over kinderen en opvoeden. U vertrouwt uw zoon of dochter immers een groot deel van de dag aan de zorgen van de leerkrachten toe. Natuurlijk zoekt u ook naar kwaliteit. De school maakt echt het verschil! Op deze site vindt u informatie over Openbaar Kindcentrum Heiligerlee. Wilt u meer weten, dan kunt u ook een kijkje nemen op onze website www.obs-heiligerlee.nl of op onze Facebookpagina 'KC Heiligerlee'. Maar natuurlijk laten we u het liefst met trots onze sfeervolle school in het écht zien.  

Bent u op zoek naar een goede, sfeervolle basisschool voor uw kind en u wilt graag meer informatie? Maak een afspraak met onze directeur. Zij wil u graag de school 'in bedrijf' laten zien en u meer vertellen over de 'ins en outs' van onze school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier en enthousiasme
  • Veiligheid
  • Ontwikkeling & groei
  • Samenwerking
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
72
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Binnen onze schoolmuren verzorgt Kinderopvang 'De Witte Tovertuin' de voor- en naschoolse opvang. Zij hebben binnen ons gebouw een eigen gezellige 'huiskamer'. Dit heeft als voordeel dat uw kind rechtstreeks van het lokaal naar de B.S.O. kan lopen, zonder dat hij/zij over straat hoeft. Heeft u interesse en wilt u informatie hierover, dan kunt u contact opnemen met BSO De Witte Tovertuin.

(https://www.dewittetovertuin.nl of tel:06-31697935)

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven