Openbare Basisschool Heiligerlee

Schoollaan 5 9677 PV Heiligerlee

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Heiligerlee
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Heiligerlee
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Heiligerlee
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Heiligerlee
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Heiligerlee

In het kort

Toelichting van de school

Een basisschool voor uw kind? Natuurlijk gaat u op zoek naar een school die aansluit bij uw ideeën en opvattingen over kinderen en opvoeden. U vertrouwt uw zoon of dochter immers een groot deel van de dag aan de zorgen van de leerkrachten toe. Natuurlijk zoekt u ook naar kwaliteit. De school maakt echt het verschil! Op deze site vindt u informatie over Obs Heiligerlee. Wilt u meer weten, dan kunt u ook een kijkje nemen op onze website www.obs-heiligerlee.nl of op onze Facebookpagina 'Obs Heiligerlee'. Maar natuurlijk laten we u het liefst met trots onze sfeervolle school in het écht zien.  

Bent u op zoek naar een goede, sfeervolle basisschool voor uw kind, en u wilt graag meer informatie? Maak dan gerust een afspraak met onze schoolcoördinator. Zij wil u graag de school 'in bedrijf' laten zien en u meer vertellen over de 'ins en outs' van onze school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier en enthousiasme
  • Veiligheid
  • Maatwerk (ook plusgroep)
  • Samenwerking
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
80
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Aangezien O.B.S. Heiligerlee op de grens ligt van de gemeentes Scheemda  en Winschoten kunt u zelf een keuze maken voor de voor u meest geschikte mogelijkheid voorbuitenschoolse opvang. Binnen onze schoolmuren verzorgt B.S.O. De Reuzen de kinderopvang, zij hebben binnen ons gebouw een eigen gezellige 'huiskamer'.  Dit heeft als voordeel dat uw kind rechtstreeks van het lokaal naar de B.S.O. kan lopen, zonder dat hij/zij over straat hoeft. Heeft u interesse en wilt u informatie hierover, dan kunt u contact opnemen met deze organisatie.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven