Basisschool Frans Postma

Merwedestraat 16 6413 VV Heerlen

  • Op deze foto ziet u de hoofdingang van de school, die achter de houten schermen gelegen is.
  • U ziet een overzicht van ons schoolplein gezien vanaf het bovenste gedeelte. Aan verre zijde van het plein is het klimrek gelegen.
  • Al onze groepslokalen hebben eenzelfde inrichting. Rustig en overzichtelijk, met een eigen inbreng van de groepsleerkracht.
  • In de lokalen voor de kleuters, creĆ«ren wij een warme en rijke leeromgeving. een fijne plek om te zijn en om spelend te leren.
  • We gebruiken onze middencirkel voor zelfstandig werken, werken met groepjes, voor vieringen, als bibliotheek en voor computerles.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingtevredenheid hebben wij gemeten in maart 2023. Daarbij is er naast de de tevredenheid, specifieke aandacht geweest voor de veiligheidsbeleving van de kinderen in en om de school. Wij zijn blij om te zien dat de kinderen zich veilig en vertrouw voelen op school en tevreden zijn over de kwaliteit van de lessen. Uit de meting kwamen enkele specifieke aandachtspunten naar voren die wij nader op zullen pakken om te werken aan een nog fijnere schoolomgeving. 

Naast deze monitor nemen wij tweemaal per jaar de Viseon 2.0 vragenlijst af, om de sociale veiligheid op school in kaart te brengen. Uit deze vragenlijst volgen vervolgens ook kind- en groepsgerichte actiepunten. 

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het meest recente oudertevredenheidsonderzoek is uitgevoerd in maart 2023. Door het grote aantal respondenten geeft dit onderzoek een voldoende betrouwbaar beeld. We zijn dankbaar voor de waardering van ouders die uit het uitgevoerde onderzoek spreekt.

De resultaten van het onderzoek zullen wij nader bestuderen en mogelijke actiepunten worden verwerkt in het schoolplan voor de periode 2023-2027.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven