Basisschool Frans Postma

Merwedestraat 16 6413 VV Heerlen

  • Op deze foto ziet u de hoofdingang van de school, die achter de houten schermen gelegen is.
  • U ziet een overzicht van ons schoolplein gezien vanaf het bovenste gedeelte. Aan verre zijde van het plein is het klimrek gelegen.
  • Al onze groepslokalen hebben eenzelfde inrichting. Rustig en overzichtelijk, met een eigen inbreng van de groepsleerkracht.
  • In de lokalen voor de kleuters, creëren wij een warme en rijke leeromgeving. een fijne plek om te zijn en om spelend te leren.
  • We gebruiken onze middencirkel voor zelfstandig werken, werken met groepjes, voor vieringen, als bibliotheek en voor computerles.

In het kort

Toelichting van de school

De Frans Postma school is een moderne, kleinschalige school in het hart van Beersdal. Wij zijn een algemeen bijzondere basisschool en daardoor zijn kinderen vanuit alle geloofsovertuigingen bij ons van harte welkom. Wij vinden het belangrijk dat iedereen die kiest voor de Frans Postma, zich oprecht betrokken voelt bij onze school. Omdat kinderen toch een groot deel van de dag bij ons op school doorbrengen, willen wij een "thuis" weg van huis zijn. Een warm nest waarbinnen er echte aandacht voor elkaar is. 

Wij koesteren de positieve, bevlogen, open en laagdrempelige sfeer op school, waardoor kinderen en leerkrachten gemotiveerd zijn en blijven en zich zo optimaal kunnen ontwikkelingen.

Wij maken gebruik van de App Parro, waardoor het heel eenvoudig is om contact tussen ouders en leerkrachten te leggen. Samen hebben wij ook een gezamenlijk belang voor ogen. De ontwikkeling en het welbevinden van uw kind. Ons onderwijs is nog volop in ontwikkeling. Onze medewerkers en leerlingen werken met veel enthousiasme en bevlogenheid, met aansprekende en moderne onderwijsmiddelen. De kinderen en leerkrachten ervaren eigenaarschap en onze ouders zijn betrokken bij de school. Wij proberen voortdurend aan te sluiten op wat de kinderen nodig hebben, om de volgende stap in hun ontwikkeling te zetten. Wij staan u graag te woord en u bent van harte uitgenodigd om kennis te maken met onze school. Tot ziens?

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Transparante communicatie
  • Relatie
  • Samenwerking
  • Verantwoordelijkhheid
  • Passie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school wordt overwegend bezocht door leerlingen die woonachtig zijn in de buurten en wijken in de directe omgeving van onze school. We zien echter ook dat onze school in toenemende mate bezocht wordt door leerlingen uit andere buurten en wijken uit Heerlen. Het leerlingaantal is relatief stabiel, waarmee wij landelijk gemiddeld gezien een "kleine tot middelgrote" school zijn. We streven ernaar om indien mogelijk enkelvoudige groepen 1 tot en met 8 te formeren. 

De gemiddelde groepsgrootte is 22 leerlingen. Sommige groepen zijn iets groter en andere groepen hebben net iets minder leerlingen. Wij hebben hierdoor geen wachtlijsten en kunnen daarmee in de klassen inspelen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
164
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op het gebied van "welbevinden" zijn wij onlangs een Gezonde School geworden. Deze accreditatie is na een onafhankelijk onderzoek afgegeven op basis van ons toegepaste en geformuleerde beleid met betrekking tot de sociale veiligheid van leerlingen. 

Terug naar boven