Basisschool de Horizon

Grasbroekerweg 124 6412 BH Heerlen

 • veel groen, veel speeltoestellen en gezellige bankjes
 • veel speelruimte, veel speeltoestellen en gezellige zitbankjes
 • veel groen, veel speeltoestellen en gezellige bankjes
 • gezellig keuvelen op de bankjes, gemaakt door onze actieve OuderRaad

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In de jaren 2006, 2009, 2014, 2016 en 2018 werd op alle scholen van de Stichting INNOVO een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ook de doelgroep “Kinderen” werd hierbij geraadpleegd. Alle kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van de INNOVO-scholen werden betrokken bij het  Tevredenheidsonderzoek. Elk kind uit deze doelgroep vulde via het INNOVO-net een vragenlijst in. De algemene indruk van de kinderen is overwegend positief.
Onze school scoort in de categorie “Kinderen” gelijk aan het INNOVO-gemiddelde en scoort op schoolniveau een fractie hoger ten opzichte van het resultaat van 2016.
Dit stemt tot tevredenheid.

INNOVO-Tevredenheidsonderzoek kinderen BS De Horizon:

                                       2009      2014        2016       2018
Respons                           6%         98%        44%        96%
Gemiddelde rapportcijfer
kinderen BS De Horizon     8,10       7,8          7,3         8,1

Gemiddelde rapportcijfer
alle INNOVO-kinderen       7,98        8,0          8,0         8,1 

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In de jaren 2006, 2009, 2014, 2016 en 2018 werd op alle scholen van de Stichting INNOVO een tevredenheidsonderzoek gehoudenn uitgevoerd door "Bureau B&T, organisatie-advies".
Ook de doelgroep “Ouders” werd hierbij geraadpleegd. Elk gezin kon via het B&T/INNOVO-net een digitale vragenlijst invullen.
Heel jammer, dat slechts een hele kleine groep ouders (26%) gebruik maakte van deze unieke gelegenheid om de school te waarderen en te spiegelen. 
De algemene indruk van de ouders is overwegend positief.
Onze school scoort in 2018 in de categorie “Ouders” onder het INNOVO-gemiddelde en scoort iets lager dan het resultaat uit 2016.

INNOVO-Tevredenheidsonderzoek "Ouders" BS De Horizon:

                                            2009       2014       2016       2018

Respons                                16%        38%        34%       26% 

Gemiddelde rapportcijfer
ouders BS De Horizon            7,6         7,6          7,4         7,3

Gemiddelde rapportcijfer
alle INNOVO-ouders              7,4          7,6          7,6         7,6 

Inventarisatie reacties ouders vanuit Tevredenheidsonderzoek 2018

Waar kan school niets aan doen? (ligt niet in onze invloedsfeer):

 • Veel wisselingen van leerkrachten
 • Alleen maar juffen
 • Verkeerssituatie voor school/Boerhaavestraat

Waar kan school wel iets aan doen? (ligt wel in onze invloedsfeer):

 • Ouders ervaren onze toepassing van het "Stappenplan sociaal gedrag" als een ouderwetse manieren van straffen.
 • Oplossing: beter uitleggen, dat dit stappenplan een wezenlijk onderdeel is van ons curriculum "Sociale veiligheid" en dat dit alleen gehanteerd wordt in geval van psychisch en fysiek geweld door leerlingen. Dit gedrag accepteren we niet. Gelukkig hoeft dit stappenplan, afgezet tegen de hoeveelheid kinderen op onze school, relatief zelden te worden ingezet. Het heeft een goede preventieve werking en slechts enkele kinderen per jaar komen verder dan stap 3. Kortom, het mag dan als ouderwets gezien worden, maar het werpt wel zijn vruchten af!
 • Televisiekijken bij het gezamenlijke eten (effect: kinderen eten trommeltje niet leeg; toezicht op het opeten van meegenomen brood is nodig).
 • Uitleg: begrijpelijke reactie; bedoeling was echter om tijdens dit pauzemoment de actualiteit in de wereld samen te bekijken en tevens om rust te verschaffen tijdens het eten.
 • Overkapping voor wachtende ouders en spelende kinderen tegen de brandende zon.
 • Oplossing: eerder zijn al eens twee zonneschermen op de speelplaats geplaatst, maar deze werden slachtoffer van vandalisme en weersinvloeden; momenteel geparkeerd.
 • Te laat informeren van ouders bv. voor hulp.
 • Oplossing: is in het team besproken; tijdige communicatie is de richtlijn; loopt nu nog via Klasbord en wordt later gecommuniceerd via het Ouderportaal, dat momenteel wordt ingericht door webhost BasisOnLine.
 • Ongelijke schooltijden.
 • Oplossing: aanvangstijden zijn voor alle groepen gelijk; eindtijden ook, behalve op de vrijdag: dan hebben de kleuters al om 12.15 uur vrij en hebben de kinderen van de groepen 3-8 om de week 's middags nog school. In 2016 hebben de OuderRaad en de MedezeggenschapsRaad daarmee ingestemd vanwege het doel om deze maatregel voor werkdrukvermindering te steunen. INNOVO streeft ernaar om te komen tot een bestuursbrede 5-gelijke-dagen-week met bestuursbreed dezelfde aanvangs- en eindtijden voor alle groepen.
 • Uitdagend inrichten van speelpleinen en gebouw/speelmogelijkheden op speelplaatsen.
 • Oplossing: dit wordt meegenomen in de verbouwing van de school in het schooljaar 2019-2020.
Tevredenheid
6,4

Terug naar boven