Basisschool de Horizon

Grasbroekerweg 124 6412 BH Heerlen

  • veel groen, veel speeltoestellen en gezellige bankjes
  • veel speelruimte, veel speeltoestellen en gezellige zitbankjes
  • veel groen, veel speeltoestellen en gezellige bankjes
  • gezellig keuvelen op de bankjes, gemaakt door onze actieve OuderRaad

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het Schoolvenster van Basisschool de Horizon. U vindt hier informatie over onze school. De gegevens komen van DUO, de onderwijsinspectie en de school. 

Onze visie is in drie punten samen te vatten: 

1 Zorg goed voor jezelf

2 Zorg goed voor de ander

3 Zorg goed voor de omgeving

In het schooljaar 2023-2024 herijken we onze visie en wordt er een nieuw Schoolplan opgesteld voor de komende 4 jaren. 

Onze school maakt deel uit van stichting Innovo, onderwijs op maat. INNOVO - Home 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren leren
  • Eigenaarschap en autonomie
  • Samenwerken
  • Intrinsieke motivatie
  • Uitdaging

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een typische stadsschool met de daarbij behorende kenmerkende gevarieerde en multiculturele populatie. Op 1 februari 2023 telde onze school 254 leerlingen.

Onze kinderen wonen voornamelijk in de wijken Grasbroek, Musschemig, Schandelen, Palemig en Meezenbroek. Een klein deel woont iets verder uit de buurt van de school. Op onze school zijn alle kinderen van harte welkom ongeacht hun geloof.

Onze school staat ook open voor kinderen die wellicht in hun schoolloopbaan extra ondersteuning nodig hebben. Onze deskundigheid hierin staat beschreven in het School Ondersteunings Profiel (SOP ter inzage op school). Samen met ouders en eventueel overige betrokkenen wordt gekeken naar de behoeften van jullie kind en naar de haalbaarheid van de begeleiding door school. Eerlijke en open communicatie en samenwerking met jullie als ouders is hierin heel belangrijk. Indien nodig wordt er in samenspraak met jullie een plan van aanpak gemaakt waarin de extra afspraken worden vastgelegd. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
252
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

- De invulling van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zal in het schooljaar 2019-2020 gedaan worden.

- De school- en klassenregels worden in de startweek van het nieuwe schooljaar 2019-2020 door leerkrachten èn kinderen geactualiseerd/opnieuw opgesteld. Deze zullen dan zichtbaar worden gemaakt.

- Als tweede schoolcontactpersoon (vertrouwenspersoon) vanuit de ouders is benoemd mevrouw Verena Peters. Kinderen en ouders kunnen haar benaderen voor adviezen over te bewandelen wegen bij een verschil van mening, een klacht of een probleem.

Terug naar boven