School voor Speciaal Basisonderwijs It Oerset

Domela Nieuwenhuisweg 7 8448 GK Heerenveen

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs It Oerset

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Aandacht
  • Ruimte
  • Groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij starten dit schooljaar met ongeveer 130 leerlingen verdeeld over negen groepen, dit zijn Robijn, Amber, Topaas, Saffier, Smaragd, Jade, Amethist, Toermalijn en Aquamarijn.
Weergave

Leerlingen
108
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken samen met verschillende BSO’s gesitueerd rondom onze school.  Dit zijn onder andere:  

  • Kindercentrum de Torteltuin P.J. Troelstralaan 2 8442 DA Heerenveen  
  • Kinderwoud Trambaan 1E 8441 BH Heerenveen 0513 - 61 08 25

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

In het integrale veiligheidsplan kunt u de gehanteerde protocollen met betrekking tot de sociale veiligheid terugvinden.

Terug naar boven