School voor Speciaal Basisonderwijs It Oerset

Domela Nieuwenhuisweg 7 8448 GK Heerenveen

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs It Oerset

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De responspercentages wijken af omdat een deel van de leerlingen in leerjaar 7 ook uitstromen naar het voortgezet onderwijs. Zij realiseren zich niet dat zij al in het 8e leerjaar zitten. Er zijn feitelijk 2 leerlingen geweest die de vragenlijsten niet hebben ingevuld.  

 
Tevredenheid
8,2

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,6

Terug naar boven