OBS De Bosrank

Havelter Schapendrift 22 7971 BC Havelte

 • We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee
 • Stem van de leerling
Team vol talenten
Kracht van Samen doen
Verbetercultuur
Leren beter organiseren
 • Op zoek naar kennis
 • Alle mogelijkheden tot 'buiten leren'.
 • Een unieke school in een prachtig dorp.

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school.

OBS De Bosrank is een unieke school in Havelte met een groot natuurrijk schoolplein in een bosrijke omgeving. De ligging is te midden van de sporthal, een zwembad, een rugbyveld, een survivalbaan en de ijsbaan. De schoolpopulatie is te typeren als 'sociaal'. Het schoolteam is bijzonder gedreven om samen met de kinderen en de ouders de schoolcultuur vernieuwend en professioneel op een hoog kwaliteitsniveau te houden. Het belang van het Kind staat in alles centraal.  Beter Onderwijs Samen! (BOS)

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Stem van de leerling
 • Kracht van samen
 • Team vol talenten
 • Resultaatgericht werken
 • Verbetercultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In september 2023 zijn de 276 leerlingen verdeeld over 14 stamgroepen.

Met dit aantal is OBS De Bosrank de grootste school in de Gemeente Westerveld.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
275
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij vinden dat ouders en school een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben in de begeleiding van het kind op weg naar de toekomst. Het is van belang, dat zowel ouders/verzorgers als het schoolteam zorg draagt voor een effectieve besteding van de leertijd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Doordat we goed geschoolde docenten hebben om de lessen van de Kanjertrainingen te kunnen geven kunnen we proactief werken aan veiligheid op onze school. De Kanjertraining maakt een onderscheid in de ‘wereld van vertrouwen’ waarin de mensen elkaar recht willen doen. En ‘de wereld van angst en wantrouwen’. De Kanjertraining hanteert de vuistregel dat zo’n 20 % van de kinderen de neiging heeft angstig en/of wantrouwend naar anderen te kijken. Deze manier van kijken naar anderen (wantrouwend, of juist niet), maakt een verschil in de wijze waarop deze kinderen sociale conflicten veroorzaken en denken op te lossen. De Kanjertraining kiest voor de wereld van vertrouwen en hanteert de vuistregel bij conflicten: zoek een oplossing die in de toekomst houdbaar is en doe elkaar recht. 

We gebruiken hierbij deze thema's:

 • Hoe zie ik mijzelf.
 • Jezelf voorstellen.
 • Iets aardigs zeggen over een ander en over jezelf.
 • Gevoelens wat zijn dat?
 • Hoe voelt een ander zich?
 • Inlevingsvermogen.
 • Laat pesters kletsen.
 • De kunst van vragen stellen en antwoord geven.
 • Luisteren en samenwerken.
 • Vriendschap.
 • Van kritiek kun je leren/zelfreflectie.
 • Er zijn mensen die van je houden.
 • Hoe ga ik met pesten om.
 • Hoe zorg ik ervoor dat ikzelf niet mee doe met narigheid.
 • Doe je niet anders voor dan je werkelijk bent.

Terug naar boven